Texty písní 10 Years Division Russian Roulette

Russian Roulette

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's Russian roulette with no luck.
You can kiss it good-bye there's no such thing as sympathy.
When the disease is entering.
At first glance your instinct says this stranger's a little dangerous.
The cat was killed the curious thrills.
Now Christ has left the manger.

The taste is so divine.
So divine.
A chemical coma life.
coma life.

Welcome to your prize.
Good luck with life.
Cause you can't, you can't, you can't kill me that easily.

It's so nice to meet you.
It's so nice to know you.
Now that your guards down let me show you.
Superior rights from initial highs have now come back to haunt you.
Your craving's beg the strangers hands for a taste that's so familiar.

The taste is so divine.
So divine.
A chemical coma life.
coma life.

Welcome to your vice.
Good luck with life.
Cause you can't, you can't, you can't kill me that easily.
Why will you decide when your out of time?
Cause you can't, you can't, you can't kill me that easily.

The battle you picked was so one sided.
Now dependent on me Beg, plead, scream the one you invited.
Beg, plead, scream.
For redemption, for forgiveness.
Beg, plead, scream.
Sorry I'm not listening.

Welcome to your vice.
Good luck with life.
Cause you can't, you can't, you can't kill me that easily.
Why will you decide when your out of time?
Cause you can't, you can't, you can't kill me that easily.
To je ruská ruleta bez štěstí.
Můžeš jí políbit na rozloučenou, není tu žádná taková věc , jako soucit
když choroba vstoupí
v prvním letmém pohledu tvůj instinkt řekne, tento cizinec je trochu nebezpečný
kočka byla zabitá nezvyklím vzrušením
Kristus teď opustil žlab

Chuť je tak boží
tak boží
chemické životní kóma
životní kóma

vítejte ve vaší ceně
hodně štěstí v životě
protože nemůžete,nemůžete, nemůžete mě zabít tak snadno

to je tak hezký setkat se s tebou
je tak hezký znát tě
teď když jsou tvé stáže pryč nech mě ukázat ti
nadřazená práva z počáteční výšky, které se mají nyní vrátit k tvé návštěvě
tvá touha žádá cizincovy ruce pro chuť, která je tak důvěrně známá

Chuť je tak boží
tak boží
chemické životní kóma
životní kóma

vítej ve své neřesti
hodně štěstí v životě
protože ty nemůžeš, nemůžeš, nemůžeš mě zabít tak snadno

Boj, který si vybral, byl tak na jednu stranu.
Nyní to záleží na mě Beg, pros, křič ty jeden pozvaný
Beg, pros, křič.
Pro vykoupení, odpuštění
Beg, pros, křič.
Promiň, neposlouchám

vítej ve své neřesti
hodně štěstí v životě
protože ty nemůžeš, nemůžeš, nemůžeš mě zabít tak snadno
proč rozhodneš, kdy budeš mimo čas?
protože ty nemůžeš, nemůžeš, nemůžeš mě zabít tak snadno
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy