Texty písní 10 Years The Autumn Effect Prey

Prey

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One at a time
One in the same
One is the time
That remains
Snip back the weak before they give away
I'm twisted in knots from hard work and strain

I've been waiting so long for this time
I'm terrified
Blind in ways I've never realized
I don't mind

All at a time
All in the same
Califormula
I've become prey
Strolling down
In my face
These tears I'm not crying
This will not kill me

I've been waiting so long for this time
I'm terrified
Blind in ways I've never realized
I don't mind

To do this right
We must realize
Everyone kneads equally

I've been waiting so long for this time
I'm terrified
Blind in ways I've never realized
I don't mind
Jeden po druhém
jeden v stejný
jeden je èas
který zùstává
ustøihnout couvat slabý pøedtím , než oni odhalí
já am stoèený v uzlech z tvrdé práce a napnu
já jsem èekal tak toužit po tentokrát
já jsem vydìšený
slepý v cestách nikdy jsem uvìdomil si
já ne- vadím
všechno najednou
všechno v stejný
Califormula
já jsem se stal koøist
procházka dolù
v mùj èelí
tìmto slzám nejsem naléhavý
toto bude ne zabít mì
já mám èekat tak toužit po tentokrát
já jsem vydìšený
slepý v cestách nikdy jsem uvìdomil si
já ne- vadit
Pro dìlat toto pravý
my musíme si uvìdomit
každého èlovìka hníst stejnì
já mám èekat tak toužit po tentokrát
já jsem vydìšený
slepý v cestách nikdy jsem uvìdomil si
já ne- vadit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy