Texty písní 2Pac Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. Keep Ya Head Up

Keep Ya Head Up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Little somethin for my godson Elijah and a little boy named kerim

[Verse One:]

Some say the blacker the berry, the sweeter the juice
I say the darker the flesh then the deeper the roots
I give a holler to my sisters on welfare
Tupac cares, if don't nobody else care
And uhh, I know they like to beat ya down a lot
When you come around the block brothas clown a lot
But please don't cry, dry your eyes, never let up
Forgive but don't forget, girl keep your head up
And when he tells you you ain't nuttin don't believe him
And if he can't learn to love you you should leave him
Cause sista you don't need him
And I ain't tryin to gas ya up, I just call em how I see em
You know it makes me unhappy (what's that)
When brothas make babies, and leave a young mother to be a pappy
And since we all came from a woman
Got our name from a woman and our game from a woman
I wonder why we take from our women
Why we rape our women, do we hate our women?
I think it's time to kill for our women
Time to heal our women, be real to our women
And if we don't we'll have a race of babies
That will hate the ladies, that make the babies
And since a man can't make one
He has no right to tell a woman when and where to create one
So will the real men get up
I know you're fed up ladies, but keep your head up

[Refrén]

Keep ya head up, oooo child things are gonna get easier
ooooo child things are
get brighter [2x]

[Verse Two:]

Aiyyo, I remember Marvin Gaye, used to sing ta me
He had me feelin like black was tha thing to be
And suddenly tha ghetto didn't seem so tough
And though we had it rough, we always had enough
I huffed and puffed about my curfew and broke the rules
Ran with the local crew, and had a smoke or two
And I realize momma really paid the price
She nearly gave her life, to raise me right
And all I had ta give her was my pipe dream
Of how I'd rock the mic, and make it to tha bright screen
I'm tryin to make a dollar out of fifteen cents
It's hard to be legit and still pay tha rent
And in the end it seems I'm headin for tha pen
I try and find my friends, but they're blowin in the wind
Last night my buddy lost his whole family
It's gonna take the man in me to conquer this insanity
It seems tha rain'll never let up
I try to keep my head up, and still keep from gettin wet up
You know it's funny when it rains it pours
They got money for wars, but can't feed the poor
Say there ain't no hope for the youth and the truth is
it ain't no hope for tha future
And then they wonder why we crazy
I blame my mother, for turning my brother into a crack baby
We ain't meant to survive, cause it's a setup
And even though you're fed up
Huh, ya got to keep your head up

[Refrén]

[Verse Three:]

And uhh
To all the ladies havin babies on they own
I know it's kinda rough and you're feelin all alone
Daddy's long gone and he left you by ya lonesome
Thank the Lord for my kids, even if somebody else want em
Cause I think we can make it, in fact, I'm sure
And if you fall, stand tall and comeback for more
Cause ain't nuttin worse than when your son
wants to kno why his daddy don't love him no mo'
You can't complain you was dealt this
hell of a hand without a man, feelin helpless
Because there's too many things for you to deal with
Dying inside, but outside you're looking fearless
While da tears, is rollin down your cheeks
Ya steady hopin things don't all down this week
Cause if it did, you couldn't take it, and don't blame me
I was given this world I didn't make it
And now my son's getten older and older and cold
From havin the world on his shoulders
While the rich kids is drivin Benz
I'm still tryin to hold on to my survivin friends
And it's crazy, it seems it'll never let up, but
please... you got to keep your head up
Keep Ya Head Up (Nech hlavu zvednutou)

Něco málo pro mýho kmotřence Elijaha a malou dívku jménem Corinne

Sloka jedna:

Někdo říká černější než borůvka, sladčí než džus
Já říkám tmavší než tělo pak hlubší než kořeny
Dávám vědět mým sestrám na podpoře
Tupac se stará, a nikdo jiný se nestará
A uhh, já vím že mnohokrát sráží k zemi
Když chodíš okolo bloku, bratři hodně šaškují
Ale prosím neplač, osuš oči, nikdy nepolevuj
Odpouštěj, ale nezapomínej, děvče nech hlavu zvednutou
A když ti říká, že nejsi nic, nevěř mu
A pokud se tě nenaučí milovat, měla bys ho opustit
Protože sestro, ty ho nepotřebuješ
Já se nesnažím tě nastartovat, jenom jim volám jak je vidím
Ty víš, že mě to trápí (co je to)
Když bratři dělají děti, a opouští mladou matku, nechtěj být otcové
A od této chvíle všichni pocházíme z ženy
Dostáváme jméno a naši hru od ženy
Divím se proč utíkáme od našich žen
Proč znásilňujeme naše ženy, nenávidíme naše ženy?
Myslím, že je čas abysme zabíjeli pro naše ženy
Čas zahojit naše ženy, být pravdivý k našim ženám
A když ne, tak budeme závodit o naše děti
To akorát zprotiví ženy, které dělají děti
A až muž nebude moci jedno udělat
Nebude mít právo říct ženě kdy a kde má jedno udělat
Takže skuteční muži povstaňtě
Já vím dámy, že jste otrávený, ale nechte hlavy nahoře

refrén

i věci okolo dětí se stanou snadnější
i věci okolo dětí se stanou jasnější

i věci okolo dětí se stanou snadnější
i věci okolo dětí se stanou jasnější

Sloka dvě:

Aiyyo, pamatuju si Marvina Gaye, zpívával mně
Vzbuzoval vě mě pocit, že černá je to čím mám být
A najednou se ghetto nezdá být tak tvrdý
A ačkoli jsme to měli drsný, pořád jsme toho měli dost
Zlobil se a supěl jsem kvůli zákazu vycházení a porušoval jsem pravidla
Utíkal jsem s místní partou, a dal si cigáro nebo dvě
Uvědomuji si, že máma na to opravdu doplácela
Obětovala svůj život, aby mě přivedla na správnou cestu
A všechno co jsem ji mohl dát, byly moje iluze
o tom jak můžu řvát do mikrofonu, a udělat z toho realitu
Snažím se udělat dollar z patnácti centu
Je těžký být správný a stále platit nájem
A nakonci se zdá, že mám hlavu jen pro psaní
Snažím se a hledám přátelé, ale oni vlají ve větru
Minulou noc ztratil můj kámoš svoji celou rodinu
Musím v sobě nají chlapa, abych zvítězil nad tímhle šílenstvím
Zdá se, že ten déšť nikdy nepoleví
Snažím se mít zvednutou hlavu a furt se dostávám ze sraček
Ty víš, že je to legrační, když leje jak z konve
Oni mají prachy na války, ale nemůžou nakrmit chudé
Říkají, tady není žádná naděje pro mladé a pravda je
že tu není žádná naděje pro budoucnost
A pak se diví, že jsme šílení
Vinním svoji matku, že mýho bráchu namočila do cracku, zlato
Nejsme určení k přežití, protože takhle to je nastavený
A ikdyž jsi z toho otrávený
Huh, musíš nechat svou hlavu zvednutou

refrén

Sloka tři:

A uhh
Všem dámám, které jsou na své dítě samy
Vím, že je to trochu tvrdé a že se cítíte osamocené
Otec už odešel a zanechal vás opuštěné
Díky bohu za moje děti, ikdyž je nikdo jiný nechce
Protože já myslím, že to v podstatě můžeme zvládnout, jsem si jistý
A když upadneš, vstaň a zkus to znovu
Protože není nic horší než když tvůj syn
chce vědět proč ho jeho táta už nemá rád
Nemůžeš si stěžovat, takhle sis to dohodla
nevíš si rady bez muže, cítíš se bezmocně
Protože tu je mnoho věcí, které musíš řešit
Uvnitř umíráš, ale navenek vypadáš nebojácně
zatímco slzy ti stékají dolů po tváři
Pevně doufáš, že se všechno tenhle týden nepodělá
Protože kdyby ano, nemohla bys to vzít, a neobviňuj mě
Byl jsem dán tomuto světu, nemohu za to
A teď můj syn stárne a stárne a je nemocný
z toho, že mu svět leží na jeho ramenech
zatímco bohatý děti se prohánějí v mercedesu
Stále se snažím vydržet pro mý přeživší kamarády
A je to bláznivý, zdá se že to nikdy neskončí, ale
prosím... musíš držet svoji hlavu nahoře
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy