Texty písní A Banquet Kiss the Night! Emerald Eyes

Emerald Eyes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You used to be close to me
And every look drove us together
So why, why do we share
this tragedy?
Why do you tear me apart so fast?

You give me the creeps
When I touch your eager lips
You give me the creeps
In every single kiss
You give me the creeps
When you despise me
out of the blue
You give me the creeps, baby
But I still love you

I'm fettered on my bed
And I'm watching how the pieces
of my soul are being wrapped
into a cobweb
Yeah, it's mirrored in you eyes...

THE CRAZY EMERALD EYES

I fell in love with...

You give me the creeps
You give me the creeps, honey
You give me the creeps, honey
You give me the creeps

Don't be so cruel
Don't hurt me again please

You give me the creeps
When I touch your eager lips
You give me the creeps
In every single kiss
You give me the creeps
When you despise me
out of the blue
You give me the creeps, baby
But I still love you
Bývala jsi blízko mě
A každý pohled nás spojoval
Tak proč, proč sdílíme
tohle neštěstí?
Proč mě trháš na kousky tak rychle?

Naháníš mi hrůzu
Když se dotýkám tvých dychtivých rtů
Naháníš mi hrůzu
Při každém polibku
Naháníš mi hrůzu
Když mnou opovrhuješ
zčistajasna
Naháníš mi hrůza, zlato
Ale stále tě miluji

Jsem spoutaný na mé posteli
A sleduji, jak kousky
mé duše jsou smotávány
do pavučiny
Jo, odráží se to v tvých očích...

TY ŠÍLENÉ SMARAGDOVÉ OČI

Zamiloval jsem se...

Naháníš mi hrůzu
Naháníš mi hrůzu, miláčku
Naháníš mi hrůzu, miláčku
Naháníš mi hrůzu

Nebuď tak krutá
Neubližuj mi znova, prosím

Naháníš mi hrůzu
Když se dotýkám tvých dychtivých rtů
Naháníš mi hrůzu
Při každém polibku
Naháníš mi hrůzu
Když mnou opovrhuješ
zčistajasna
Naháníš mi hrůzu, zlato
Ale stále tě miluji

Interpret

  • Interpret A Banquet Pražské trojici A Banquet rozhodně nechybí cílevědomost. Snahu nebere na lehkou váhu, nic nepodceňuje, buduje si…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy