Texty písní ABBA Abba Tropical Loveland

Tropical Loveland

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Come to my loveland, wander along
Beautiful gardens full of flowers and songs
Come to the sunshine, beaches and sand
Here's the two bluebirds, won't you come to my land

The grass is mellow and the sky is blue
My paradise is waiting here for you

Oooh, it's a tropical loveland
Oooh, I wanna share it with you
Life can be funny
Happy and sunny
Oooh, in my tropical loveland

Come to my loveland, wander with me
Lie with me darling in the shade of a tree
Over the rainbow, under the moon
That's where my land is, won't you come to me soon?

Just take my hand, I'll show you everything
The secrets that my paradise can bring

Oooh, it's a tropical loveland
Oooh, I wanna share it with you
Life can be funny
Happy and sunny
Oooh, in my tropical loveland

Oooh, it's a tropical loveland
Oooh, I wanna share it with you
(I wanna share it with you)
Oooh, it's a tropical loveland
(It's a tropical loveland)
Oooh, I wanna share it with you
Oooh, it's a tropical loveland
Oooh, I wanna share it with you
Přijď do mé země lásky, potulovat spolu
překrásné zahrady plné květin a písní
přijď do sluneční záře, pláží a písku
jsou tu dva salašníci modří, že příjdeš, do mé země?

Tráva je náležitě měkká a nebe je modré
můj ráj tu čeká na tebe

úúúú, to je má tropická země lásky
úúúú, chci ji sdílet s tebou
život může být zábavný
sťastný a slunečný
úúúú, v mé tropické zemi lásky

přijď do mé země lásky, toulej se semnou
miláčku lež semnou ve stínu stromu
nad duhou, pod měsícem
tam je má zem, že ke mě brzy příjdeš?

tak mě chyť za ruku, ukážu ti všechno
ta tajemství co skrývá můj ráj

úúúú, to je má tropická země lásky
úúúú, chci ji sdílet s tebou
život může být zábavný
sťastný a slunečný
úúúú, v mé tropické zemi lásky

úúúú, to je má tropická země lásky
úúúú, chci ji sdílet s tebou
(chci ji sdílet s tebou)
úúúú, to je má tropická země lásky
(to je tropická země lásky)
úúúú, chci ji sdílet s tebou
úúúú, to je má tropická země lásky
úúúú, chci ji sdílet s tebou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy