Texty písní Ablaze my sorrow Anger, Hate and Fury Where the strong live forever

Where the strong live forever

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bom to die, our fate has been sealed
The webs of life spun since day one
Odin father of death, our paths will cross
In the halls of Valhalla well feast, warriors from north

These seas whipped by the fury of Jormundgand
These mountains born from the teeth of Ymer
Beautiful and majestic, forever in my heart

The setting sun burns my eyes
Will this be my last or will I again see it rise?

Ancestral pride burns in me
I am the king of the northern sea

A battle is raging soon to be won
I raise my sword to Bur and Bestlas son
Can't remember how many I have slain
Then, all I feel is the burning pain

A fatal wound has appeared
But I'm not afraid it's nothing I feared

Ancestral pride burns in me
I am now set forever free

Chilling winds caress my body
The rain falls hard on my face
As I gaze up to the sky
Clouds gather and thunder roars

Valkyries ride down to me
Einherjer is what I'll be
I ride with them to the golden halls
Deep within Asgards walls
Zrozen, aby zemřel, náš osud byl zpečetěn.
Sítě života se od Toho dne točí.
Odin, otec Smrti, bude křížit naše cesty.
V halách Valhally budem hodovat, válečíci severu.

Tahle moře, bičována zuřivostí Jormundgandu,
tyto hory, zrozeny z Ymerova zubu.
Nádherné a velkolepé, navždy v mém srdci.

Zapadající Slunce mi pálí oči,
je to naposledy, nebo ho znovu uvidím vycházet?

Rodová pýcha ve mně hoří,
jsem král Severního moře.

Bitva se vzteká, brzy bude vyhraná.
Zvedám meč k synům Bura a Bestla,
Nepomatuju se, kolik jsem jich zabil.
Vše, co pak cítím, je planoucí bolest.

Objevila se zhoubná rána,
ale nebojím se, není žádný důvod k obavám.

Rodová pýcha ve mně hoří,
teď jsem navěky volný.

Chladivý vítr pečuje o mé tělo,
déšť mi tvrdě dopad na tvář.
Jak zírám na nebe,
mraky se nakupí a hrom zaduní.

Valkýry ke mně přijíždějí,
Einherjer, tím budu.
Jedu s nimi do zlatých hal,
hluboko ve zdech Asgardu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy