Texty písní AC/DC Blow up your video Two's Up

Two's Up

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Come on,
Last stand
Down to my last dime
I ain't got the sense to leave
The dealers cutting fine
Last draw
Back against the wall
Depending where the money is
Is where I'm gonna fall
Ace high
Hide your poker eyes
I didn't want to laugh too much
When I picked up the prize
Lady Luck
Standing at my side
I'll leave with more than I brought in
And I get out with my life
I get out with my life


I go, you go, she go, we go
Two's up, it's a two's up
Give me head, give me tails
Give me doubled up and coming doubled over on the rails

Give me two's up, it's what I want
(Alright)

High up
When you're looking down
Then you see two animals
Just fooling you around
Stray dogs
Gonna take them in
I don't know what your names are
But you're gonna break them in
All day
It's difficult to say
Who is doing what to whom
Who's out of the play
I love
The way you slide and slip
Love the way you girls work out
And make the partnership
Make that partnership(Gotta give me double or quits)

Two's up, two's up
Like your partnership
Like the way you slip
There ain't nothing like a two's up
That's the way it is, two's up
It's what I want to hear
Give me head, give me tails
Give me doubled up and coming over on the rails

Two's up, it's locomotion
Two's up, you're drivin' me wild
Give me high, give me low
Give me twice the satisfaction
Twice the pot of gold (?)
And it's a two's up
It's gonna be two's up
We're gonna have a two's up, two's up, two's up, two's up
There ain't nothin' like a two's up
Pojď,
Poslední vzdor
Down to můj poslední deseticent
I není tu smysl dovolené
Dealery řezání jemných
Poslední tažení
Zpět na stěnu
V závislosti, kde jsou peníze
Je místo, kde budu pokles
Ace vysoké
Skrýt poker oči
Nechtěl jsem se smát moc
Když jsem zvedl cenu
Lady Luck
Stojící po mém boku
I'll volno s více než jsem v
A já si s mým životem
I ven s mým životem


Půjdu, půjdeš, tak jdeme, jdeme
Dva je, že se jedná o dva až
Dej mi hlavu, dej mi Ocasy
Dej mi zdvojnásobil a přichází zdvojnásobil na kolejích

Dejte mi dva nahoru, je to, co chci
(Dobrá)

Vysoko
Když hledáte dolů
Pak vidíte dvě zvířata
Jen žertoval jste asi
Zatoulané psy
Bude trvat do
Nevím, jaké jsou vaše jména jsou
Ale jste to přestávku v
Celý den
Je obtížné říci,
Kdo je to, co komu
Kdo je mimo hru
Miluji
Způsob, jakým budete klouzat a skluz
Láska je tak holky fungovat
A partnerství
Přesvědčte se, že partnerství(Musím dát mi dvojí nebo ukončí)

Dva nahoru, dva nahoru
Líbí se vám vaše partnerství
Stejně jako způsob, jak vám skluzu
Neexistuje nic jako dva až
To je způsob, jak to je, dva nahoru
Je to to, co chci slyšet
Dej mi hlavu, dej mi Ocasy
Dej mi zdvojnásobil a přijít na kolejích

Dva se děje, je to lokomoční
Dva je, že jste drivin 'mi divoké
Dej mi vysoká, dej mi nízká
Dej mi dvakrát spokojenosti
Dvakrát hrnce zlata (?)
A je to dva až
Je to bude dva až
Jsme budeš mít dva nahoru, dva nahoru, dva nahoru, dva nahoru
Není nic 'jako dva až

Interpret

  • Interpret AC/DC Sedmnáct mezinárodně vydaných studiových alb, 150 miliónů prodaných kopií a 36 let aktivní činnosti – i tak se dá stručně charakterizovat hard rocková legenda jménem

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy