Texty písní AFI All Halllow's The Boy Who Destroyed the World

The Boy Who Destroyed the World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once there was a boy who had vibrant glow, OH OH OH OH
but as it goes, someone took it from him.
One day through the rain I heard him meekly moan, OH OH OH OH
he said "Will you wrap your arms around me..... as I'm falling?"

Remember where, remember when, remember when we were all so beautiful?
(Never Again, Never Again)
But since then we've lost our glow.

They said it hurt their eyes but he would never know OH OH OH OH
that they were filled with regret as their own dissipated.
He said, "I now feel more desperately alone, OH OH OH OH
even though they wrapped their arms around me.....
as I'd fallen."

Remember where, remember when, remember when we were all so beautiful?
(Never Again, Never Again)
But since then we've lost our glow.

Remember where, remember when, remember when we were all so beautiful?
(Never Again, Never Again)
But since then we've lost our glow.

They said it hurt their eyes,
but he would never know
that they were claiming with regret
as I'd...as their own..
as I'd...while they dissipated
as I'd...while they dissipated
as I'd...while they dissipate
CHLAPEC, CO ZNIČIL SVĚT
Jedině tam byl chlapec, co měl chvějící se žár, OH OH OH OH
Ale jak to šlo dál, někdo mu ho sebral
A v jeden den uprostřed deště jsem ho slyšel pokorně sténat
OH OH OH OH
Říkal: ,,Ovineš kolem mě své paže, když budu padat?“

Pamatuj kde, pamatuj kdy, pamatuj kdy jsme byli všichni krásní?
(Nikdy více, nikdy více)
Ale od té doby nám byla sebrána naše záře

Říkali, že to bolí jejich oči, ale že on by to nikdy nezjistil
OH OH OH OH
Že byli naplněni lítostí jako jejich vlastní rozmarnost
Říkal:,, Teď se cítím víc zoufale osamělý.“
OH OH OH OH
Dokonce si mysleli, že ovinou své paže kolem mě…
Jako bych padal

Pamatuj kde, pamatuj kdy, pamatuj kdy jsme byli všichni krásní?
(Nikdy více, nikdy více)
Ale od té doby nám byla sebrána naše záře

Pamatuj kde, pamatuj kdy, pamatuj kdy jsme byli všichni krásní?
(Nikdy více, nikdy více)
Ale od té doby nám byla sebrána naše záře

Říkali, že to bolí jejich oči
Ale že on by to nezjistil
Domáhali se bolesti
Jako bych…Byl jejich vlastní…
Jako bych… Zatímco oni byli rozmarní
Jako bych…Zatímco oni byli rozmarní
Jako bych…Zatímco oni byli rozmarní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy