Texty písní AFI Sing The Sorrow The Great Dissapointment

The Great Dissapointment

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I can remember a place I used to go
Chrysanthemums of white, they seemed so beautiful
I can remember, I searched for the amaranth
I'd shut my eyes... to see

Oh, how I smiled then, so near the cherished
ones
I knew they would appear... saw not a single one
Oh, how I smiled then, waiting so patiently
I'd make a wish... and bleed

While I waited I was wasting away
While I waited I was wasting away

I can remember... dreamt them so vividly
Soft creatures draped in white, light kisses gracing me
I can remember when I first realized
Dreams were the only place to see them

Chorus:
While I waited I was wasting away
While I waited I was wasting away
While I waited I was wasting away
Hope was wasting away
Faith was wasting away
I was wasting away

I never, never wanted this
I always wanted to believe
I never, never wanted this
How could I have become?
I never, never wanted this
But from the start I'd been deceived
I never, never wanted this
How could I have become?

I never, never wanted this
I always wanted to believe
I never, never wanted this
I never, never wanted this
But from the start I'd been deceived
I never, never wanted this

Inside a crumbling effigy
But you promised
So dies all innocence
But you promised me

Chorus
Mohu si zapamatovat místo, kam jsem chodíval
Bílé chryzantémy, vypadaly tak
Nádherně
Mohu si zapamatovat, hledal jsem laskavce
Zavřel jsem oči…abych viděl

Ó, jak jsem se pak usmíval, tak blízko ochraňován někým
Věděl jsem,že se objeví.. neviděl jednoho jediného
Ó, jak jsem se pak usmíval, čekající tak trpělivě
přál jsem si… a krvácel

zatímco jsem čekal, chřadnul jsem
zatímco jsem čekal, chřadnul jsem


Mohu si zapamatovat.. snil jsem o nich tak živě
Jemná zvířata zahalená do bílé, světlo mě poctívá polibky
Mohu si zapamatovat, kdy jsme si poprvé uvědomil
Sny byly jen místo, k tomu abych je viděl

Refrén:
Zatímco jsem čekal, chřadnul jsem
Zatímco jsem čekal, chřadnul jsem
Zatímco jsem čekal, chřadnul jsem
Naděje chřadnula
Víra chřadnula
Chřadnul jsem

Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl
Vždy jsem chtěl věřit
Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl
Jak jsem si mohl začít zvykat?
Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl
Ale od začátku jsem byl rozhodnutý
Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl
Jak jsem si mohl začít zvykat?

Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl
Vždy jsem chtěl věřit
Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl
Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl
Ale od začátku jsem byl rozhodnutý
Nikdy, nikdy jsem tohle nechtěl

Uvnitř drolící se obraz
Ale tys slíbil
Tak umřela všechna nevinnost
Ale tys mi slíbil

Refrén
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy