Texty písní Aiden Disguises Hysteria

Hysteria

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Love how they burn your synagogues
Love how they torch your holy books
Filling coffers with your grief
Filling coffins with your misery
Faith holding outright criminals safe
This is just the world we live in
Can you justify the pain
The death of fiction will save us all

Hysteria
We live We die
I wont give up
In a world worth saving goodbye
I don't have anything to fear
I live, I live hysteria

Wait supporting outright genocide
Hate let us all disseminate
A message to your herd
Our voices will be heard
Now faith is a question you can choose
Faith whether Christian, Muslim, Jew
Still you all distort the truth
The death of fiction will save us all

Searching for the answers are
you asking all the questions
Will the evidence suffice your fear
Human evolution is the only real solution
All the truth you gotta hear
Would you stand and fight
Miluju jak spalují tvé synagogy
Miluju jak pálí tvé svaté knihy
Plní truhly žalem
Plní rakve tvou bídou
Víra drží naprosté kriminálníky v bezpečí
Tohle je svět ve kterém žijeme
Dokážete omluvit bolest?
Smrt fikce nás všechny zachrání

Hysterie
Žijeme,umíráme
Nevzdám se
Ve světě kde stojí za to šetřit loučením
Neni nic čeho bych se bál
Žiju, žiju v hysterii

Čekání podporuje genocidu
Nenávist nás nechá rozšířit
zprávu k vašemu davu
Naše hlasy budou vyslyšeny
Teď je víra jen otázka, můžeš si vybrat
Křesťan, Muslim, Žid
Stejně všichni převrací pravdu
Smrt fikce nás všechny zachrání

Hledání odpovědí
Ptáš se na všechny odpovědi?
Potlačí důkaz tvůj strach?
Lidská evoluce je jediné reálné řešení
Všechna pravda kterou uslyšíš
Vstaneš a budeš bojovat?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy