Texty písní Aiden Disguises Shine

Shine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walk straight into the light
Strapped down in the ambulance
Keep falling out of life
Near death this time
Holding on a thread
Lysergic ignorance
Has my wife been notified
Oh dear your husbands dead

Hold my hand believe
My hell is burning bright
I feel it change
I know eternally you shine

Can you feel my heart beat
Pump harder find a pulse
Change veins with that IV
Please William breathe
All I see are autumn leaves
Rain down on the ambulance
Still strapped to the gurney I
Crash crash I want my life

Sign of the times
This ambulance ride
Offer up this life

Wake up, signs of life, hollow flesh
Wake up, signs of life, wake the dead
Jít přímo za světlem
Připoután v sanitce
Nadále klesat od života pryč
Tentokrát blízko smrti
Viset na vlásku
Neznalost LSD
Bylo mé ženě oznámeno
Oh, drahá, tvůj muž je mrtvý

Drž mě za ruku a věř
Mé peklo hoří jasně
Cítím, jak se to mění
Budu navždy vědět, že záříš

Cítíš mé srdce bít
Pumpuj rychleji, najdi puls
Žíly se mění s nitrožilním podáním
Prosím, Williame, dýchej
Vše co vidím je podzimní listí
Na sanitku prší
Stále připoután k vozíku
Srážka, pád, chci svůj život

Známky doby
Jízda touto ambulancí
Obětovat tenhle život

Probuďte se, známky života, duté tělo
Probuďte se, známky života, vzbuďte mrtvého
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy