Texty písní Aiden From Hell With Love (Live DVD) Crusifiction

Crusifiction

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My name is Roman,
Not king nor emperor.
Just the voice of a ghost, the past son of a whore.
I transcend to dispatch this letter.
Where the rich bought rape the poor.
You can astound this human race.
You can embrace lies built on faith.
You can manipulate a simple story.

For fear!, panic!, glory!
Fuck your God.
Fuck your faith in the end,
There's no religion.

Would you open your eyes already.
Christ died for shit and was a fucking cunt.
We were brothers born to build an army.

For fear!, panic!, glory!
Fuck your God.
Fuck your faith in the end,
There's no religion.

Standing on the edge of insanity,
Wishing there was more time to explain.
We were brothers born a prosthutc.
A thief of a beggar,
There is a new God.
I am the devil.

Fuck your God.
Fuck your faith in the end,
There's no religion.

Fuck my God,
There's no God
Jmenuji se Říman,
Nejsem král ani císař.
Jen hlas ducha, poslední syn kurvy.
Vyniknu abych odeslal tento dopis.
Kde bohatý koupil loupež chudého.
Mužeš ohromit tuhle lidskou rasu.
Můžeš se chopit lží postavených na víře.
Můžeš manipulovat s jednoduchým příběhem.

Ze strachu!, z paniky!, ze slávy!
Seru na vašeho Boha.
Seru na vaši víru nakonec,
Stejně není žádné náboženství.

Už byste měli otevřít oči.
Kristus zemřel pro hovno a byl zasraná píča.
Byli jsme bratři narozený k budování armády.

Ze strachu!, z paniky!, ze slávy!
Seru na vašeho Boha.
Seru na vaši víru nakonec,
Stejně není žádné náboženstí.

Postaveni na okraji šílenství,
Přející aby bylo víc času na vysvětlení.
Byli jsme bratři narozený k prosthutc
Zloděj co okradl žebráka,
V tom je nový Bůh.
Já jsem ďábel.

Seru na vašeho Boha.
Seru na vaši víru nakonec,
Stejně není žádné náboženství

Seru na mého Boha,
Není žádný Bůh
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy