Texty písní Akeboshi Roundabout Wind

Wind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Cultivate your hunger, before you idealize
Motivate your Anger, to make them all realize
Climbing the mountain, never coming down
Break into the contents, never falling down


My knee is still shaking like I was twelve
Sneakin' out the classroom, by the back door
A man railed me twice home
But I didn't care
Waiting is wasting, for people like me


Don't try to look so wise,
Don't cry 'cos your so right
Don't dry with fakes or fears
'Cos you will hate yourself in the end

Don't try to look so wise,
Don't cry 'cos your so right
Don't dry with fakes or fears,
'Cos you will hate yourself in the end

You say dreams are dream
I am not gonna play the fool anymore
You say, 'cos I still got my soul
Take your time baby
Your blood needs slowin' down
Breach your soul to reach yourself before you gloom
Reflection fear makes shadow of nothing
Shadow of nothing
You still are blind if you see winding road
'Cos there's always a straight way to the point you see

Don't try to look so wise
Don't cry, 'cos your so right
Don't dry with fakes or fears
'Cos you will hate yourself in the end

Don't try to look so wise
Don't cry 'cos your so right
Don't dry with fakes or fears
'Cos you will hate yourself in the end

Don't try to look so wise
Don't cry 'cos your so right
Don't dry with fakes or fears
'Cos you will hate yourself in the end

'Cos you will hate yourself in the end
'Cos you will hate yourself in the end
'Cos you will hate yourself in the end
Pěstuj svůj hlad, před tím než ho zidealizuješ
Motivuj svůj vztek,abys ho zcela uskutečnil
Vystoupej na horu, nikdy neslez dolů
Pronikni do obsahu, nikdy nespadni

Moje koleno se pořád třese jako když mi bylo dvanáct
Plížit se ze třídy zadním vchodem
Morálka mě vede dvojnásob domů
Ale mě je to jedno
Čekání je plýtváním pro lidi jako já

Nesnaž se vypadat moc moudře
Nebreč, i když máš fakt pravdu
Neuschni v podvodech nebo obavách.
Protože ke konci se budeš nenávidět

Nesnaž se vypadat moc moudře
Nebreč, i když máš fakt pravdu
Neuschni v podvodech nebo obavách.
Protože ke konci se budeš nenávidět


Ty říkáš že sny jsou sen
Už nikdy víc nebudu hrát blázna
Říkáš to, protože pořád mám svojí duši
Dej si čas, baby
Tvoje krev potřebuje zpomalit
Prolom svou duši k dosáhnutí sebe předtím, než budeš sklíčený
Odlesk strachu způsobuje stín ničeho
Stín ničeho
Jsi pořád slepý když vidíš vinoucí se cestu
Protože tu stále jsou přímé cesty do cíle, který vidíš

Nesnaž se vypadat moc moudře!
Neřvi, i když máš fakt pravdu!
Neuschni v podvodech a obavách.
Protože se pak na konci budeš nenávidět!

Nesnaž se vypadat moc moudře
Nebreč, i když máš fakt pravdu
Neuschni v podvodech nebo obavách.
Protože ke konci se budeš nenávidět

Nesnaž se vypadat moc moudře
Nebreč, i když máš fakt pravdu
Neuschni v podvodech nebo obavách.
Protože ke konci se budeš nenávidět

Protože ke konci se budeš nenávidět
Protože ke konci se budeš nenávidět
Protože ke konci se budeš nenávidět
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy