Texty písní Akon Akon All my life

All my life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(Styles P)
Im in the streets where the soldiers stay
you can talk about getting fresh my ppl's wear their clothes for days
you can roll in a nice whipe, we be rollin haze
maintain in the game and im so amazed
only jewels ever got was advice from the brothers thats been through it
but i could ask my mother she been through it
back home in africa, where the struggle is real
i could say my bloodline is spectacular
but its a sin that i dont know my kin
im the ghost, dont know my begining nor my end
yo kon recall my soul, and pray that i live
and i hope that the lord forgive wen they recall my sins


(Chorus)
(Akon)
Cuz all my life i had to fight like a soldier
hustlin was another motor, that i can use to survive even though they said it aint right
tell me where were you when those nights got colder
the day i thought that it was all over
as you can see i survived, made the best of my life

(Styles P)
Ima man so i shed tears
for my homies in the jail, and my dead peers
alot of blood drop, they call these the red years
dope sold, coke sold, so the feds here
alot of gangstas in my town like the bread there
outside all nite cuz its red there
wanna beef get a vest get head gear
this the town where you get down and drown, nobody dread here
i swear to god that im tellin the truth
was a felon when i fell in the booth
they want me to fail i got a feelin that there scared of the truth
yo kon turn me up so i could give em the proof


(Chorus)
(Akon)
Cuz all my life i had to fight like a soldier
hustlin was another motor, that i can use to survive even though they said it aint right
tell me where were you when those nights got colder
the day i thought that it was all over
as you can see i survived, made the best of my life

(Styles P)
I said im man enough to cry, i otta let u know that im man enough to die
walk for the cause, when i do 21 salute, cannon to the sky
heaven for the dought when the gramps gon get high
my frames insane, your man gon get high
slide in the 5 just to go n get a vibe
6 years 200 tryin to die on the ride
knockin outlaw still arise trunk full of pie


(Chorus x2)
(Akon)
Cuz all my life i had to fight like a soldier
hustlin was another motor, that i can use to survive even though they said it aint right
tell me where were you when those nights got colder
the day i thought that it was all over
Jsem v ulicích, kde se vojáci pobyt
Můžete mluvit o získání čerstvého mé osob je nosit jejich oblečení pro dnů
můžete rolka v příjemném whipe jsme se rollin opar
udržet ve hře a im tak ohromeni
pouze šperky někdy byl dostal radu od bratrů aby bylo jeho prostřednictvím
Ale já mohl zeptat moje matka si byla jeho prostřednictvím
doma v Africe, kde je skutečný zápas
by mohl říct i moje krevní linie je spektakulární
ale jeho hřích, že i dont know můj příbuzný
im ducha, dont know můj začátek, ani konec mého
yo kon připomínají mou duši, a modlete se, že i žít
a doufám, že Hospodin odpustiti boule, které připomínají mé hříchy


(Chorus)
(Akon)
Cuz celý svůj život i musel bojovat jako voják
hustlin byl jiný motor, který mohu použít, aby přežil, i když jim řekl, že není správné
řekni mi, kde jsi byl, když ty noci dostal chladnější
den jsem si myslel, že je to celé
jak můžete vidět i přežil, udělal to nejlepší z mého života

(Styles P)
Ima muž, tak i prolévat slzy
pro mé homies ve vězení, a mé mrtvé kolegy
hodně krve kapka, jak se říká tyto červené let
prodávané drogy, koks prodány, tak federálové zde
hodně gangstas v mém městě, jako je chléb
mimo všechny noc cuz své červené zde
chtějí dostat z hovězího vestu si hlavu zařízení
tohoto města, kde se dostanete dolů a utopí, nikdo strach zde
Přísahám bohu, že im tellin pravdu
Byla to zločinec, když jsem padl v kabině
chtějí, abych se nepodaří Mám feelin, že strach z pravdy
yo kon zase mě, abych mohl dávat jim důkaz


(Chorus)
(Akon)
Cuz celý svůj život i musel bojovat jako voják
hustlin byl jiný motor, který mohu použít, aby přežil, i když jim řekl, že není správné
řekni mi, kde jsi byl, když ty noci dostal chladnější
den jsem si myslel, že je to celé
jak můžete vidět i přežil, udělal to nejlepší z mého života

(Styles P)
Řekl jsem, im člověk dost plakat, i Otta a dejte vědět, že im člověk dost zemřít
chodit na příčinu, i když to 21 salutovat, dělo na obloze
nebe pro dought, když děda gon dostat vysoké
můj šílený rámy, váš muž gon dostat vysoké
skluzavka do 5 prostě jít n dostanete vibrace
6 let 200 snažím, abychom zemřeli na svezení
knockin zločinec stále vznikají kufr plný koláč


(Chorus x2)
(Akon)
Cuz celý svůj život i musel bojovat jako voják
hustlin byl jiný motor, který mohu použít, aby přežil, i když jim řekl, že není správné
řekni mi, kde jsi byl, když ty noci dostal chladnější
den jsem si myslel, že je to celé
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy