Texty písní Akon Konvicted Mama Africa

Mama Africa

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›


So much so much love
So much
So tell me can you feel it?
So much so much yeah
you know
Make that visit
So much so much love
So much
Senegal can you feel it?
So much so much yeah
So much

So much love to share
Pure blackness, oneness so rare
So much love to give
Let them know they're missin' out
Mama Africa
So much love to share
Sweet blackness, oneness
Meet me there
So much love to give
Let them know they missin' out
Sing again

A
This is for all the love
And the life took away
F
Don't forget we were born in trade
R
ripped from the land and shipped away
I
Is the inspiration we used to survive
C
Have to see it with your own cries
A
Don't play
Add it up and alright
Still you don't know

Land is so gold and green
The place is so fresh and clean
And everyday I water my garden
Tell me if you feel it deep in your heart
Visit once, guaranteed to visit twice
And if you just believe in the most high
I know you'll be alright

Mama Africa
Pure blackness, oneness so rare
So much love to give
And let them know they're missin' out
Mama Africa
So much love to share
Sweet blackness, oneness
Meet me there
So much love to give
Let them know they missin' out
Sing again

A
That's my favorite place when I need to get away
F
Must forget but we can't forget to pray
R
Like Lance ridin' on the runway
I
In my homeland and I'm feelin' so alive
C
Hear me chant Africa unite
A
Gonna accept mass alright

Still you don't know
Skin is so dark and brown
She lifts me right off the ground
But no you not gonna see it on you TV
So just listen up and believe me
Her trees have the only cure
Her love is so and pure
Had to kiss them troubles goodbye bye
No I don't have to like mama Africa, unite

Pure blackness, oneness so rare
So much love to give
Let them know they're missin' out
Mama Africa
So much love to share
Sweet blackness, oneness
Be there
So much love to give
Let them know they missin' out
Sing again

So much so much love
So tell me can you feel it
So much so much
Make that visit
So much so much love
Senegal can you feel it
So much so much
Ow!
So much love to share
I just can't see how we livin' without it
So much love to give
Don't miss don't miss one moment about it
So much love to share
Resist this miss
I really doubt it
So much love so much love to share
Oh yeah
Pure blackness, oneness so rare
So much love to give
Let them know they're missin' out
Feelin' it all the time
Sweet blackness, oneness
Meet me there
Better be there
Let them know they're missin' out
Sing again
Tolik tolik lásky
Tolik
Tak mi řekni, můžeš to cítit?
Tolik tak jo
víte
Přesvědčte se, že návštěvu
Tolik tolik lásky
Tolik
Senegal můžete cítit to?
Tolik tak jo
Tolik

Tolik lásky k podílu
Pure temnotu jedinečnost tak vzácné
Tolik lásky, aby
Ať vědí, že nejsme missin 'ven
Mama Afrika
Tolik lásky k podílu
Sladké temnotu jedinečnost
Sejdeme se tam
Tolik lásky, aby
Ať vědí, že missin 'ven
Zazpívat znovu

A
To je pro všechny lásky
A život pobral
F
Nezapomeňte jsme se narodili v obchodě
R
roztrhaný ze země a odeslány pryč
I
Je inspiraci jsme použili přežít
C
Už to vidět na vlastní pláče
A
Nenechte si hrát
Přidejte je do pořádku a
Stále nevíte

Pozemek je tak zlatá a zelená
Za místo je tak čerstvý a čistý
A každý den jsem vodu mé zahradě
Řekněte mi, jestli si myslíte, že hluboko ve svém srdci
Návštěva jednou, zaručené navštívit dvakrát
A pokud jste jen věřit v nejvyšší
Vím, že budete v pořádku

Mama Afrika
Pure temnotu jedinečnost tak vzácné
Tolik lásky, aby
A dejte jim vědět, kdy vám bude missin 'ven
Mama Afrika
Tolik lásky k podílu
Sladké temnotu jedinečnost
Sejdeme se tam
Tolik lásky, aby
Ať vědí, že missin 'ven
Zazpívat znovu

A
To je mé oblíbené místo, když se dostat pryč
F
Musí zapomenout, ale nemůžeme zapomenout, aby se modlili
R
Jako Lance ridin 'na dráze
I
V mé vlasti a já jsem FEELIN 'tak žiješ
C
Slyšte mě chant Africa Unite
A
Bude akceptovat hmotnost v pořádku

Stále nevíte
Kůže je tak tmavě hnědé a
Ona výtahů mi hned zem
Ale bez vás to není vidět, že jste v TV
Takže jen poslouchejte a věřte mi
Její stromy mají pouze lék
Její láska je tak čistá a
Kdyby se jim potíže polibek sbohem bye
No nemám k mámě, jako Afrika, spojte se

Pure temnotu jedinečnost tak vzácné
Tolik lásky, aby
Ať vědí, že nejsme missin 'ven
Mama Afrika
Tolik lásky k podílu
Sladké temnotu jedinečnost
Buď tam
Tolik lásky, aby
Ať vědí, že missin 'ven
Zazpívat znovu

Tolik tolik lásky
Tak mi řekni, můžete si myslíte, že to
Tolik moc
Přesvědčte se, že návštěvu
Tolik tolik lásky
Senegal můžete cítit, že
Tolik moc
Au!
Tolik lásky k podílu
Já prostě nemůže vidět, jak jsme livin ', aniž by to
Tolik lásky, aby
Nenechte si ujít nenechte si ujít jeden okamžik o tom
Tolik lásky k podílu
Odolávat tomuto ujít
Opravdu pochybuju
Tolik lásky tolik lásky k podílu
Ach jo
Pure temnotu jedinečnost tak vzácné
Tolik lásky, aby
Ať vědí, že nejsme missin 'ven
FEELIN 'to celou dobu
Sladké temnotu jedinečnost
Sejdeme se tam
Lepší je tam
Ať vědí, že nejsme missin 'ven
Zazpívat znovu
Rozpoznat jazyk

»
česky

Přeložit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy