Texty písní Akon Trouble Show out

Show out

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Akon, show out (show out), show out (show out)

I'm sure that the streets are watching me
Rather not run when the cops are stopping me
Pulled over on the road they watching me
As they walk passed all the chicks are jockin me
Ferrari truck on the side of the road
Raspberry paint gloss sitting on 24's
Give me a warning ticket, letting me go
Cause you can tell by the jewels that I ain't an average Joe
Cause I meet fresh dimes daily
You burn me (ouhhh) really
Cause I done seen your type before
You wanna hate out on the chef cause he baking that dough, yo

Don't tempt me cause I'm close to the edge
I'm tryin not to lose my head
Cause you don't really wanna see me show out (show out)
In the club on free spinning G's (show out)
Mocca humma 24's on these (show out)
Yo playa don't make me (show out)
Cause You don't really wanna see me (show out)
Akon got a crew so deep (show out)
From the West Indies to over seas (show out)
Yo mammi don't make me (show out)

It's all good but I'm still in the hood
Like right around the corner cause its all in my brain
A nice crib on the hill of Hollywood but the ghetto mind stayin
Ain't a damn thing changed
It's funny how people switch when they get rich
Spend it all on chicks
Hundred-thousand dollar car for what
These bitches
Ten million dollar crib for what
These bitches
Five thousand dollar suits for what
These bitches
Should of known but they only out for your riches
Some freaks need to be dealt with
Spread 'em and smack 'em backwards
With a stick
I guarantee she'll do what you say
Yeah daddy, no daddy, ok

Don't tempt me cause I'm close to the edge
I'm tryin not to lose my head
Cause you don't really wanna see me show out (show out)
In the club on free spinning G's (show out)
Mocca humma 24's on these (show out)
Yo playa don't make me (show out)
Cause You don't really wanna see me (show out)
Akon got a crew so deep (show out)
>From the West Indies to over seas (show out)
It aint happenin
Yo mammi don't make me (show out)
Its gonna make me (show out)
Ya'll niggas gonna make me (show out)
Ya'll chickens gonna make me (show out)
Cuz this some real shit
Don't make me pull your card ya'll niggas gonna make me (show out)
(ya'll niggas) Ya'll niggas gonna make me (show out)
(Ya'll chickens) Ya'll chickens gonna make me (show out)
Cuz this some real shit
Don't make me pull your card now (come on now)

Cause you don't really wanna see me (show out)
In the club on free spinning G's (show out)
Mocca humma 24's on these (show out)
Hey yo don't make me (show out)
Cause you don't really wanna see me (show out)
Akon got a crew so deep (show out)
>From the West Indies to overseas (show out)
Yo baby don't make me (show out)
Don't make me (no)
Show out (show out)
Akon, ukázat se (je-out), ukázat se (zobrazit out)

Jsem si jist, že na ulicích se dívat mi
Spíše ne běžet, když policajti jsou zastávky mi
Táhnou více než na silnici, že mě sledují
Jak se pěšky prošli všechny holky jsou jockin mi
Ferrari kamion na boku na silnici
Malinová malovat lesk na zasedání dne 24
Dej mi upozornění, letenku, nechat mě jít
Protože si může říct o klenotů, že jsem je neměla v průměru Joe
Protože jsem schází denně čerstvé desetníky
Vypálení mě (ouhhh) opravdu
Protože jsem udělal vidět váš typ před
Chceš se nenávidí na šéfkuchaře způsobit, že mu pečení těsta, yo

Nenechte si mě pokoušeli vyvolat jsem poblíž okraje
Já jsem se nesnažíš není nazbyt mé hlavy
Protože si nejsou opravdu chcete vidět mi ukázat ven (zobrazit out)
V klubu o svobodném spřádání G je (zobrazit out)
Mocca humma 24 se na tyto (zobrazit out)
Yo playa nenuťte mě (zobrazit out)
Protože si nejsou opravdu chtějí mě vidět (je-out)
Akon má posádka tak hluboké (je-out)
Z West Indies na více než moří (zobrazit out)
Yo mammi nenuťte mě (zobrazit out)

Je to všechno dobré, ale já jsem stále v kapuce
Stejně jako doprava kolem rohu jeho příčinou všech v mém mozku
Příjemná vile na kopci v Hollywoodu, ale ghetto mysli stayin
Není tu věc změnil
Je to legrační, jak lidé přepínat, když si bohatá
Nakoupit vše na kuřata
Set-tisíc dolarů za to, co auto
Tyto feny
Deset milionů dolarů za to, co kolébka
Tyto feny
Pět tisíc dolarů za to, co vyhovuje
Tyto feny
Pokud by známých, ale pouze pro vaše bohatství
Někteří nadšenci je nutno řešit
Šiřte 'em a třísknout' em zpět
S Stick
I ona bude zárukou dělat to, co říkáte
Jo táta, táta ne, ok?

Nenechte si mě pokoušeli vyvolat jsem poblíž okraje
Já jsem se nesnažíš není nazbyt mé hlavy
Protože si nejsou opravdu chcete vidět mi ukázat ven (zobrazit out)
V klubu o svobodném spřádání G je (zobrazit out)
Mocca humma 24 se na tyto (zobrazit out)
Yo playa nenuťte mě (zobrazit out)
Protože si nejsou opravdu chtějí mě vidět (je-out)
Akon má posádka tak hluboké (je-out)
> Od West Indies na více než moří (zobrazit out)
Není happenin
Yo mammi nenuťte mě (zobrazit out)
Její si mě (je-out)
Ya'll niggas to, aby mi (je-out)
Ya'll kuřat si mě (je-out)
Cuz toto některé skutečné sračky
Nenuťte mne tahat z vaší karty ya'll niggas to, aby mi (je-out)
(ya'll niggas) Ya'll niggas to, aby mi (je-out)
(Ya'll kuřat) Ya'll kuřat si mě (je-out)
Cuz toto některé skutečné sračky
Nenuťte mne tahat z vaší karty nyní (no tak nyní)

Protože si nejsou opravdu chtějí mě vidět (je-out)
V klubu o svobodném spřádání G je (zobrazit out)
Mocca humma 24 se na tyto (zobrazit out)
Hey yo nenuťte mě (zobrazit out)
Protože si nejsou opravdu chtějí mě vidět (je-out)
Akon má posádka tak hluboké (je-out)
> Od West Indies do zahraničí (je-out)
Yo dítě nenuťte mě (zobrazit out)
Nenuťte mě (ne)
Show ven (je-out)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy