Texty písní Alanis Morissette Jagged Little Pill Forgiven

Forgiven

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You know how us Catholic girls can be
We make up for so much time a little too late
I never forgot it, confusing as it was
No fun with no guilt feelings
The sinners, the saviors, the loverless priests
I'll see you next Sunday

We all had our reasons to be there
We all had a thing or two to learn
We all needed something to cling to
So we did

I sang Alleluia in the choir
I confessed my darkest deeds to an envious man
My brothers they never went blind for what they did
But I may as well have
In the name of the Father, the Skeptic and the Son
I had one more stupid question

We all had our reasons to be there
We all had a thing or two to learn
We all needed something to cling to
So we did

What I learned I rejected but I believe again
I will suffer the consequence of this inquisition
If I jump in this fountain, will I be forgiven
We all had our reasons to be there
We all had a thing or two to learn
We all needed something to cling to
So we did

We all had delusions in our head
We all had our minds made up for us
We had to believe in something
So we did
Ty víš, jaké my katoličky umíme být
Vynahrazujeme spoustu času trochu pozdě
Nikdy jsem nezapomněla, jak matoucí to bylo
Žádná legrace s žádnými pocity viny
Hříšníci, spasitelé, kněží bez lásek
Uvidíme se příští neděli

Všichni jsme měli důvody k tomu tam být
Všichni jsme měli jednu nebo dvě věci, které jsme se měli naučit
Všichni jsme potřebovali něco, k čemu bychom se přimkli
A tak jsme to tak dělali

Zpívala jsem Alleluja ve sboru
Přiznala jsem své nejtemnější skutky závistivému muži
Moji bratři nikdy neoslepli kvůli tomu, co dělali
Ale já jsem měla taky
ve jménu Otce, skeptika a syna
Jsem měla ještě jednu hloupou otázku

Všichni jsme měli důvody k tomu tam být
Všichni jsme měli jednu nebo dvě věci, které jsme se měli naučit
Všichni jsme potřebovali něco, k čemu bychom se přimkli
A tak jsme to tak dělali

Co jsem se naučila, to jsem odmítla, ale stejně věřím znova
Ponesu následky této inkvizice
Když skočím do této fontány, bude mi odpuštěno?

Všichni jsme měli důvody k tomu tam být
Všichni jsme měli jednu nebo dvě věci, které jsme se měli naučit
Všichni jsme potřebovali něco, k čemu bychom se přimkli
A tak jsme to tak dělali

Všichni jsme nosili v hlavě sebeklam
Všichni jsme měli vymyšlené názory právě pro nás
Všichni jsme museli v něco věřit
tak jsme to dělali

Interpret

  • Interpret Alanis Morissette Alanis se narodila v kanadském hlavním městě Ottawa učitelce Mary Ann Feuerstein a vysokoškolskému profesorovi Alan Richard Morissettovi jako …

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy