Texty písní All X Let's Get Retarded

Let's Get Retarded

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let's Get Retarded, in here...

And the bass keeps runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and
runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and...

In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your necks.
We got five minutes for us to disconnect from all intellect and like the ripple effect
Bout' to lose her inhibition. Follow your intuition. Free your inner-soul and break away from tradition.
Cause when we be out,the girl is wanna be down. You won't believe how we wow shit out.
Burn till it's burned out, turn it till it's turned out, act up from north, west, east, south.


[Chorus:]
Everybody (ye-a!), everybody (ye-a!), let's get into it (Yea!).
Get stoopid (come on!).
Get retarded (come on!), get retarded (come on!), get retarded.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Yeah.

Lose control, of body and soul.
Don't move too fast people, just take it slow.
Don't get ahead, just jump into it.
Y'all hear about it, the Peas'll do it.
Get started, get stoopid.
Don't worry 'bout it, people we'll walk you through it
Step by step, like the infant new kid,
Inch by inch with the new solution.
Transmit hits, with no dilution.
The feeling's irresistible and that's how we move it.

[Chorus:]
Everybody (ye-a!), everybody (ye-a!), let's get into it (Yea!).
Get stupid (come on!).
Get retarded (come on!), get retarded (come on!), get retarded.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (Ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Yeah.

Runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin runnin' and...

C'mon y'all, let's get cukoo! (uh huh)
Let's get cukoo! (in here)
Right now get cukoo! (uh huh)
Let's get cukoo! (in here)
Right now get cukoo! (uh huh)
Let's get cukoo! (in here) Ow, ow, ow!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya...

Let's get ill, that's the deal.
At the gate, 'n' we'll bring the bud top drill. (Just)
Lose your mind this is the time,
Y'all test this drill, Just and bang your spine. (Just)
Bob your head like epilepsy, up inside your club or in your Bentley.
Get messy, loud and sick.
Yo' mom past slow-mo' in another head trip. (So)
Come then now do not correct it, let's get ig'nant let's get hectic.

[Chorus:]
(yeah)Everybody, (yeah) everybody, (yeah) let's get into it.
(yeah) Get stupid.
(come on) Get retarded,(come on) get retarded (yeah), get retarded.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
R-E-T-A-R-D-E-D
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Let's get retarded (ha), let's get retarded in here.
Whoaoa
Yeah.

We cukoo! (A-ha!)
We cukoo! (in here)
We cukoo! (A-ha!)
We cukoo! (in here)
We cukoo! (A-ha!)
We cukoo! (in here)
Ow, ow, ow!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya...

Runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin', and runnin' runnin'
[fade]
Pojďme Get Retarded, sem ...

A kontrabas drží runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin 'runnin', a
runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and ...

V tomto kontextu, to není neúcta, takže když jsem tvrdě rým, si zlomíte krky.
Máme pět minut, abychom se odpojit od všech intelektu a jako dominový efekt
Bout 'ji ztratit inhibice. Postupujte podle své intuice. Osvoboďte své vnitřní-soul a odtržení od tradice.
Vyvolat, když jsme se ven, dívka je chcete být dole. Nebudete věřit, jak jsme wow prdele ven.
Hořet dokud to vyhořela, pak to, dokud to dopadlo, jednat se od severu, západ, východ, jih.

[Chorus:]
Všichni (vy-!), Všichni (vy-!), Dáme se do toho (Ano!).
Get stoopid (come on!).
Dostat zpomaleno (come on!), Dostat zpomaleno (come on!), Dostat zpomaleno.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Jo.

Ztratí kontrolu, těla a duše.
Nepohybujte příliš rychle lidi, jen se to pomalu.
Don't get dopředu, prostě skočit do něj.
Y'all slyšet o tom, Peas'll to.
Začněte tak, že si stoopid.
Don't worry 'bout to, lidé budeme vás provede to
Krok za krokem, jako dítě nové dítě
Centimetr po centimetru s novým řešením.
Transmit hits, bez ředění.
Ten pocit je neodolatelný a to, jak jsme ji přesunout.

[Chorus:]
Všichni (vy-!), Všichni (vy-!), Dáme se do toho (Ano!).
Get stupid (come on!).
Dostat zpomaleno (come on!), Dostat zpomaleno (come on!), Dostat zpomaleno.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Jo.

Runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin runnin 'a ...

No tak vám všem, pojďme cukoo! (uh huh)
Pojďme si cukoo! (zde)
Právě teď si cukoo! (uh huh)
Pojďme si cukoo! (zde)
Právě teď si cukoo! (uh huh)
Pojďme si cukoo! (tady) Ow, ow, ow!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ...

Pojďme si špatně, to je dohoda.
U brány, 'n' my vám přinese bud nahoru cvičení. (Just)
Ztratit svou mysl je to čas,
Y'all vyzkoušet cvičení, Just a prásk zádech. (Just)
Bob hlavu, jako je epilepsie, až uvnitř klubu nebo ve vašem Bentley.
Get chaotický, hlasitě a nemocné.
Yo 'máma minulosti pomalu-mo' v jiné hlavě výlet. (So)
Pojďte se tedy nyní není správné to, pojďme ig'nant začněme hektický.

[Chorus:]
(yeah) Everybody (yeah) každý, (yeah), dáme se do toho.
(yeah) Get stupid.
(come on) Get retardovaný, (come on) dostat zpomaleno (jo), dostat zpomaleno.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
RETARDED
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Pojďme retardovaný (ha), pojďme se sem retardovaný.
Whoaoa
Jo.

We cukoo! (A-ha!)
We cukoo! (zde)
We cukoo! (A-ha!)
We cukoo! (zde)
We cukoo! (A-ha!)
We cukoo! (zde)
Au, au, au!
Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ...

Runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin 'runnin', and runnin 'runnin'
[fade]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy