Texty písní Amorphis Skyforger Course Of Fate

Course Of Fate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Got a maid from the lands of north
A wife from lands of strange
The work of gods was at last replaced
By days and nights of men

She wakes beside me
She stands by me
She stares at our sky
She lives our lives

In the beginning of all time the sounds of war
I sanctified for work
Cries of terror harmonized to a song
Spirits of wrath restrained

And now dead is my wife
Ripped apart by iron teeth
Slashed by the claws of steel
The ancient venom surfaced again

She lies in the ground
She's gone from me
She stares without eyes
She stares at me

Poisoned by the bane of riches
Betrayed by lies manifold
Slain by avenger
The ancient venom turned the course of fate

She woke beside me
She stood by me
She stared at our sky
And lived our life
Dostal jsem paní ze zemí severu
Manželku ze zemí podivných
Práce bohů byla konečně nahrazena
dny a nocemi s lidmi

Probouzí se vedle mne
Stojí při mně
Hledí na naší oblohu
Žije naše životy

V počátku všech časů válečné vřavy
Byl jsem předurčen pro práci
Vykřiky hrůzy se vyladily v píseň
Rozhněvaní duchové znehybněli

A nyní je má žena mrtvá
Rozpáraná železnými zuby
Roztrhaná ocelovými drápy
Pradávná zloba znovu vyvřela

Leží na zemi
Odešla ode mě
Zírá bez očí
Hledí na mě

Otrávená prokletím bohatství
Zrazena mnohočetnou lží
Zabita mstitelem
Dávná nenávist zvrátila běh osudu

Probouzela se vedle mne
Stála při mně
Hleděla na naší oblohu
A žila náš život.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy