Texty písní Anberlin Blueprints for the Black Market Change The World

Change The World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If I could write one letter to the world as we know it
I would list these rhymes that mean everything to me
Heartache temporary, Bullets only stop your blood
Pain will live on and on
In everyone, in everyone
And we could change, we could change it down
We could change the world, we could strike the chord
We are the lost ones, we are the lost ones
We could re-write history, if only you and me
We are the lost ones, we are the lost ones
And We could change it down
The bottle holds no answers
His lips can only sway
Chemicals imbalance
Who needs them anyway?
Desire is close at hand
Her lips can only sway
There's more to life than this
Don't give yourself away
Pokud můžu napsat jeden dopis světu, tak jak ho známe
Chtěl bych uvést tyhle verše, které pro mě znamenají všechno
Dočasný žal, kulky jenom zastaví tvou krev
Bolest bude žít dál a dál
V každém, v každém
A můžeme to změnit, my můžeme zpomalit
My můžeme změnit svět, my můžeme udeřit do strun
Jsme jediní, jsme jediní
Můžeme přepsat historii, i když jen ty a já
My jsme ztraceni, my jsme ztraceni
A můžeme zpomalit
Láhev nem odpovědi
Jeho rty mohou jenom ovlivňovat
Chemická nerovnost
Kdo je ještě potřebuje?
Touha je uzavřená v ruce
Její rty mohou jenom ovlivňovat
Je tu více života, než tohle
Nezahazuj se
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy