Texty písní Anthrax Attack Of The Killer B`s NFB (Dallabnikufesin)

NFB (Dallabnikufesin)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We fell in love at first sight
I can't explain the feelings
When I first saw you
We were so so happy
A life of love sweet honey child
You'll always be mine
But then I played the fool
I never meant to hurt you
Or sleep with all your friends
We reconciled we found ourselves
Our love was meant to be
Oh baby can't you see

You left me standing in the mud
Crying to myself
A heart so full of pain
But we fell in love again
This time forever
True love prevails over all
She got hit by a truck
Zamilovali jsme se na první pohled
Nedokážu si vysvětlit pocity
Když jsem tě poprvé uviděl
Byli jsme tak tak šťastní
Život lásky sladké medové dítě
Vždycky budeš moje
Ale pak jsem hrál na blázna
Nikdy jsem nechtěl ublížit
Nebo spát se všemi svými přáteli
Smířeni jsme jsme se ocitli
Naše láska měla být
Oh, baby, copak nevidíš,

Nechala jsi mě stát v blátě
Pláč pro sebe
Srdce tak plné bolesti
Ale my se zamilovali znovu
Tentokrát navždy
Opravdová láska zvítězí nad všemi
Srazil ji náklaďák
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy