Texty písní Architects Hollow Crown Numbers Count For Nothing

Numbers Count For Nothing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Every other question you'll never find the answer to
They can hear us but we will never see them

Do you feel safe?
Do you even understand me?
Do you even understand me?

We make no difference when numbers count for nothing
We make no difference if choices have been made
When your path has already been walked
When your hourglass is fooling you

What can you rely on?
Time is our only friend, now

If my life was to end today, It wouldn't change the world in any way

This sudden realisation is tearing me apart
This life is so perfect
What can be said of the end?
What will happen when our time comes
Who will stand the final test of time?

This life is so perfect
What can be said of the end
Will we be resurrected?
Who will stand the final test?
Na každou další otázku nikdy nenajdeš odpověď.
Můžou nás slyšet, ale my je nikdy neuvidíme.

Cítíš se v bezpečí?
Věříš mi ještě?
Věříš mi ještě?

Neděláme rozdíly, když se čísla počítají pro nic za nic
Neděláme rozdíly, když volby byly vybrány.
Když se prošla tvoje cesta.
Když tě přesýpací hodiny obehrály.

Na co se ještě můžeš spolehnout?
Čas je teď náš jediný přítel.

Pokud se můj život měl dnes skončit, v žádném případě by to nezměnilo svět.

Tato náhlá představa mě trhá na kusy.
Tenhle život je tak dokonalý.
Co může být řečeno na koci?
Co se stane, když přijde náš čas.
Kdo obstojí v poslední zkoušce času?

Tenhle život je tak dokonalý.
Co může být řečeno na koci?
Budeme vzkříšeni?
Kdo obstojí v poslední zkoušce?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy