Texty písní Arctic Monkeys Extended Plays No Buses

No Buses

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Lady, where has your love gone?
I was looking but can't find it anywhere
They always offer when there's loads of love around
But, when you're short of some, it's nowhere to be found

Well, I know your game, you told him yesterday
No chance, you'll get nothin' from me
But now she's there, you're there, everybody's there
He's in turmoil, as puzzled as can be
Just like me

Let's go down, down, low down
Where I know I should not go
Oh and she thinks she's the one
But she's just one in 24
And just 'cause everybody's doin' it
Does that mean that I can, too?

Lady, where has your love gone?
It was the anti-septic to the sore
To hold you by the hand
Must be first, be in demand
How he longs for you to long for him once more
Just once more

Let's go down, down, low down
Where I know I should not go
Oh and she thinks she's the one
But she's just one in 24
And just 'cause everybody's doin' it
Does that mean that I can, too? Oh...

Her eyes went down and cut you up
And there's nothing like a dirty look from
The one you want, or the one you've lost

An ache in your soul is everybody's goal
To get what they can't have
That's why you're after her
And that's why she's after him
But sayin' it wont change a thing
And they'll realise that it wont change a thing
Realise that it wont change a thing
Dámo, kde je tvoje láska?
Hledal jsem jí,ale nenašel
Oni vždy nabízejí hodně lásky ,když je jí dost kolem
Ale když máte něčeho málo, není to k nalezení

No, znám tvojí hru, řeklas' mu včera
Nemáš šanci, nic ode mě nedostaneš
Ale ted' ona je tu,ty jsi tu,všichni jsme tu
On je zmatený,ve zmatku jak jen může být
Stejně jako já

Pojd'me dolů, dolů, níž
Kde vím,že jsem neměl jít
Jo a ona si myslí,že je jediná
Ale ona je jedna z 24
A proto,že to všichni dělají
Znamená to,že já můžu taky?

Dámo, kde je tvoje láska?
Bylo to antiseptikum na bolest
Držet tě za ruku
Musí být první, v poptávce
Když touží on po tobě, je to pro něj dvakrát delší
Ještě jednou.

Pojd'me dolů, dolů, níž
Kde vím,že jsem neměl jít
Jo a ona si myslí, že je jediná
Ale ona je jedna z 24
A proto, že to všichni dělají
Znamená to, že já můžu taky? Oh...

Její oči poklesly a prot'ala tě.
A neexistuje nic,jako špinavý pohled od
té, kterou chceš, nebo té, kterou jsi ztratil

Bolest v tvé duši každého z nás je cíl
Dostat to,co nemohou mít
A to je důvod, proč ty jdeš po ní
A proč jde ona po něm
Ale říct, že to nezmění věci
A oni si uvědomili,že se věci změní
Uvědomte si, že se prostě věci změní
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy