Texty písní As Hell Retreats Volition …And His Faith

…And His Faith

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-A beggar attempts to guide the boy back to the path of hope and truth.

(the beggar)A beggar with faith, I see.
But as I can tell, you have lost everything.
So what makes you keep believing?
What keeps you from giving?
Tell me now, because I need it more than ever!
“I know with all that has gone away,
you’d think that I would be filled with hate.
The things I’ve witnessed are examples of
How reality’s gear turns us.
If we face reality, that’s when we’ll feel true.
And with that, you will be able to find the truth.”
So was it meant to be? To see the things I have seen?
To lose what comforted me?
“I’ve been in your position; given up on myself before
What you can’t forget is everything happens for a reason.
It’s hard to keep that in mind,
But everything will be fine in the end.”
Oh, how selfish I have been to think that I am nothing
When you’re out on the roads, out in the cold,
Where we throw our dignity!
And yet, you still have hope for this world.
“Just know you’re worth something
All it takes is faith.

I can only hope you have learned.”
-Žobrák sa pokúša naviesť chlapca späť na cestu pravdy a nádeje.

(žobrák)Žobrák s vierou, ako vidím.
No môžem povedať, že si stratil všetko,
Tak čo ťa udržuje vo viere?
Čo ťa drží od toho aby si sa vzdal?
Povedz mi, pretože to potrebujem viac ako kedykoľvek!
"Viem, že so všetkým, čo odišlo
by si si pomyslel, že budem plný nenávisti.
Veci, ktorých svedkom som sa stal sú príklady
Toho, ako nás hnací motor reality poháňa.
Ak čelíme realite, vtedy sa cítime správne.
A práve to ti pomôže nájsť pravdu."
Takže mi to bolo súdené?
Vidieť veci, ktoré som videl?
Stratiť to, čo ma napĺňalo?
"Bol som v tvojej koži, rozišiel som sa so sebou vtedy
Nikdy nezabúdaj, že všetko sa deje pre účel.
Je ťažké udržať si to v mysli,
No všetko bude na konci dobré."
Oh, aký sebec som len bol, mysliac si, že som nič
Keď ste vonku na cestách, v zime,
Kam zahadzujeme našu dôstojnosť!
Avšak, stále máte nádej pre tento svet.
"Len vedz, že za niečo stojíš
Všetko je to vierou.

Môžem iba dúfať, že si sa poučil."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy