Texty písní As Hell Retreats Volition Desperation

Desperation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-The boy finds no comfort. There is nothing left for him in this world, or so he thinks.

Coming to terms as an insatiable man
After searching for all these years.
It’s time to admit of my ignorance;
I will not find her comfort here.
I’ve wasted my youth searching for lies.
No, nothing can save me now.


With eyes closed, I speculate on what I called my own
Before death decided to play its role.
With eyes open, I realize that this world has nothing to offer
All I have is hate!
This world has nothing to offer.
And I have no faith!
This world has nothing to offer,
So I will forsake my life!
And I will end it tonight!
This is my volition!
-Chlapec nenachádza pokoj. Nič tu preňho na svete neostalo, alebo si to aspoň myslí

Prichádzajúc k pojmom ako neuspokojený človek
Po hľadaní všetkých tých rokov.
Je čas priznať si moju nevedomosť;
Nenájdem jej pokoj tu.
Premrhal som svoju mladosť hľadaním lží.
Nie, nič ma už nespasí.


So zavretými očami, špekulujem nad tým, čomu som vravel moje
Kým sa smrť nerozhodla zahrať svoju rolu.
S otvorenými očami, uvedomujem si, že tento svet nemá čo ponúknuť
Všetko, čo mám je nenávisť!
Tento svet nemá, čo ponúknuť.
A ja nemám žiadnu vieru!
Tento svet nemá, čo ponúknuť,
Tak opustím svoj život!
A ukončím ho dnes!
Toto je moja vôľa!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy