Texty písní As Hell Retreats Volition Heaven’s Bane

Heaven’s Bane

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-With confusion and anger growing inside, the boy cannot have faith in a religion that does not welcome those who are questioning or in doubt.

Is this what you call “the truth, way, and life?”
To abolish the minds that won’t see eye to eye?
Just know you’re no better than me,
Whether I’m a child of God or not.
You’re told to live and love,
But instead, you try to think you’re above everyone.
Well, to your god that has influenced you:

I am no longer yours
I will separate my mind from those
Who have sacrificed themselves
To be poisoned by your words
That have never helped me.

Is it hard to believe that I will not be like you, and I never will?
You manipulator, you don’t control me anymore.
You don’t control my mind, anymore.
-So zmätkom a hnevom rastúcim vo vnútri, chlapec nemá vieru v náboženstve,ktoré nevíta tích,čo sa pýtaju alebo sú na pochybách.

To je to čo nazývaš“pravda, cesta, a život?”
Odstrániť mysle,ktoré nebudú vidieť z očí do očí?
Len viem,že nie si o nič lepší ako ja
či som dieťa Boha alebo nie
Povedal si, ži a miluj
ale miesto toho, snažíš sa myslieť si,že si nad všetkými
Dobre teda, k tvojmu Bohu,ktorý ťa ovplyvnil:

Už dlhšie nebudem tvoj
Oddelím svoju myseľ od tích
ktorí sa obetovali
aby boli otrávený tvojimi slovami
ktoré mi nikdy nepomohli

Je ťažké uveriť,že nebudem ako ty, a nikdy nebudem?
Ty manipulátor, už ma viacej neovládaš
Už viacej neovládaš moju myseľ
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy