Texty písní As Hell Retreats Volition Matriarch

Matriarch

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-After the death of someone who represented the boy's only accurate depiction of a god that truly loves us, the boy begins to fear that he has been deserted and feels unloved.My matriarch, my anchor
Was the only thing to give me grasp and connection
To what love was to me and what love could ever be.
Instead you decimate my thoughts of what a loving being I could have been.
Now I will never reach that high.
She was the saint that had believed in me, Lord.
She was the only saint that I had eyes for.
You left me here, alone. What did I do?
I was starting to put my faith in you!
Could you not see that she was the only one that kept the single golden thread
From being cut from truth?
Nothing stays gold, or so I am told
Now may I be so bold to say that this life is worth nothing!
I am only so young, God.
But you don’t even flinch to take away my matriarch, my anchor.
Innocence is dead.
My matriarch, my anchor…is dead.
-Po smrti niekoho,kto ukazoval chlapcovi jediné presne zobrazenie Boha,ktorý nás skutočne miluje, chlapec sa začína obávať,že bol opustený a cíti sa nemilovaný.
Moja matriarcha, moja záchrana
bola jedinou vecou,ktorá mi dávala pochopenie a spojitosť
k tomu aká bola láska pre mňa a aká láska môže niekedy byť
Namiesto toho zničila moje myšlienky toho aká ľubiaca osoba som mohol byť
Teraz nikdy sa už nikdy nedostanem tak vysoko
Bola svätica,ktorá verila vo mňa,Bože
Bola jediná blažená duša po ktorej som pozeral
Nechala si ma tu,samého. Čo som urobil?
Začínal som vkladať do teba moju vieru!
Nevidel si,že bola jediná,ktorá ma držala jedinou zlatou niťou
od odrezania sa od pravdy?
Ostať verným k sebe samému, alebo tak mi bolo povedané
Teraz môžem smelo povedať,že tento živoť nestojí za nič!
Som tak mladý, Bože.
ale ty si neodstúpil a vzal si preč moju matriarchu, moja záchranu
Nevinnosť je mŕtva
Moja matriarcha, moja záchrana...je mŕtva
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy