Texty písní As Hell Retreats Volition Misanthropist

Misanthropist

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-No love is given to the boy. Not from a father that has neglected him since his mother’s death; not from a minister that has pushed him away. The boy feels love from no one. He has lost not only faith but also hope for mankind.

I will not see eye to eye with mankind.
Misanthropy is clouding my mind.
With all the judgments surrounding me,
How can I be pure again?
The cynical ways are coming with full force.
Will there ever be an end?
If there was any hope in my heart, it faded away.
It faded away, along with my only saint.
As much as I want to believe in something,
Whether it be for a god or for man,
My hope has faded away.
The question stirs in my head:
Would I be going in this direction
If the giant would have left me alone?
The answer will be unknown


I’m yearning for connection
I don’t want to be alone, but I have no home.
No can understand me, therefore no can save me.
I can’t even save myself…
-Žiadna láska nie je venovaná chlapcovi. Ani od otca, ktorý ho zanedbával od matkinej smrti, ani do miništranta, ktorý ho odbil. Chlapec necíti ničiu lásku, stratil nielen vieru, ale aj nádej pre ľudstvo


Už nikdy si nebudem rozumieť s ľudstvom
Mizantropia zahmlieva moju myseľ
So všetkými úsudkami, ktoré ma obklupujú
Ako môžem byť opäť čistý?
Cynické cesty prichádzajú s plnou silou.
Bude tomu niekedy koniec?
Ak v mojom srdci ostala nejaká nádej, odišla.
Odišla spolu s mojím svätým.
Tak veľmi ako v niečo veriť chcem,
či už v Boha alebo človeka,
moja nádej ma opustila.
Otázka mi vŕta hlavou:
Šiel by som týmto smerom
Keby ma gigant nechal osamote?
Odpoveď by bola neznáma


Túžim po spojení
Nechcem byť sám, lež nemám žiadny domov
Nik mi nemôže rozumieť, preto ma ani zachrániť
Nedokážem zachrániť seba samého...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy