Texty písní As Hell Retreats Volition Shun

Shun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-The boy feels alone, and is looking for comfort. He requests an audience with a minister of his church, believing that this man will have answers.

(the minister)I’m looking for answers.
I’ve been told I can find it here.
I’ve been praying, but I’m not feeling any better.
I come to you to seek truth.
Tell me now, why is she gone?
“Sometimes the good Lord gives and takes away
And we will never understand.
You must know it is for a good intention”
And for that, he has lost my attention
To love a murderer.
How can I forgive him for that?
“Faith is a key to keep your head up high.”
Even that has been a struggle.
That’s reality.
“But it is all for his plan
I have faith in you, you know.”
I’ve had enough of this reality.
I’m ready to throw it out
My hope, my faith, and yours.
What makes you think I can still believe?

“Then take your little faith out of my walls! I’ve had enough!”

I was only finding comfort here.
Now you have shunned.
You’ve shunned me.
-Chlapec sa cíti sám, a hľadá pokoj. Požiada miništranta o audienciu v kostole, veriac, že tento muž bude mať odpovede na jeho otázky.

(miništrant)Hľadám odpovede.
Povedali mi, že ich nájdem tu.
Modlil som sa, no necítim sa lepšie.
Prichádzam k tebe vyhľadať pravdu.
Povedz, prečo odišla?
"Niekedy Boh dáva a berie
A my nikdy nepochopíme.
Vedz, že je to pre dobro"
A práve preto, stratil moju pozornosť
ľúbiť vraha.
Ako mu to len môžem odpustiť?
"Viera je kľúčom, aby si hlavu držal vysoko hore."
Dokonca aj to bol boj.
Toto je realita.
"Ale všetko to súvisí s jeho plánom
Verím v teba, ty to vieš."
Mám dosť z tejto reality.
Som pripravený všetkého sa zriecť
Mojej nádeje, viery, aj tej tvojej.
Ako si môžeš myslieť, že ešte stále verím?

"Potom si zober svoj kúsok viery preč z mojich stien! Už dosť!"

Len som tu hľadal pokoj.
A teraz si sa vyhol.
vyhol si sa mi.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy