Texty písní As Hell Retreats Volition Transgress

Transgress

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-Some time has passed since the boy crossed paths with the beggar. He is attempting to live with hope and truth again, but it does not last long. The world and its ways begin to get the best of him.

Time has passed since I have encountered what I think is grace.
Is this destiny putting me back on the track of faith?
Is this destiny protecting me from seeing an early grave?
It’s time to look forward. No more sorrow.
But can I keep this up?
Can I keep my head up this time?
I finally feel sure of myself.
(Poisoned by anger, frustration, lust, and self-gratification.)

All the hate I had for this world,
I’ve only found myself deep in the core now
With my transgression.
Distraction has been made my fixation.
God, there’s no hope for me.
There’s no truth I see.
I feel no love from the skies above.
So much for destiny and faith…
-Už nejaký čas ubehol odkedy sa skrížili cesty chlapca a žobráka. Snaží sa žiť v nádeji a láske a pravde znova,ale netrvá to dlho. Svet a jeho cesty začínajú brať to najlepšie z neho.


Čas ubehol odkedy som sa stretol s tým čo si myslím,že je milosť
Je to osud,ktorý ma vracia späť na cestu viery?
Je to osud,ktorý má chráni od videnia smrti v mladosti?
Je čas pozerať sa dopredu. Už žiadne utrpenie
ale môžem to udržať?
Môžem udržat moju hlavu hore v tomto období?
Konečne som si istý sám sebou
(Otrávený hnevom, frustráciou,túžbou a sebauspokojením.)

Všetká nenávisť,ktorú som mal pre tento svet
Len som našiel samého seba hlboko v jadre teraz
s mojím previnením
Pomätenosť bola urobená mojou fixáciou
Bože, nie je žiadna nádej pre mňa.
Vidím,že tam nie je žiadna pravda
Necítim lásku prichádzajúcu z nebies nadomnou
natoľko k osudu a viere
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy