Texty písní As Hell Retreats Volition Young Heretic

Young Heretic

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-A boy has been raised to believe in God. Never has he fully understood why he believes. Though he cannot question for fear of frightening peers, he still searches for answers.I can only hope
That everything you tell me is righteous
Because I cannot see it all.
I can only inherit it for my own safety.
With no revelation of what this all means
I’ll keep believing there is something
And only hope that I am living life with a meaning.
But who are you? Who are you, god?
What am I looking for?
Am I afraid to search so I can keep my image clean?
Or should I cross this line, because I feel so alone?
I’m only feeling alone.
Am I the only one who feels like I’m living a perceived lie?
With no revelation of what this all means
I’ll keep believing there is something
And I can hope I’m living life with a meaning
Or am I living life for nothing?
-Chlapec bol vychovávaný k tomu aby veril v boha. Nikdy celkom nepochopil prečo verí. Myslel si,že sa nemôže pýtať zo strachu zo svojich desivých rovesníkov ale on sa stále obzerá po odpovediachMôžem len dúfať
že všetko čo mi bolo povedaná je opodstatnené
pretože nemôžem vidieť to všetko
Môžem to len zdediť, pre moju vlastnú bezpečnosť
bez odhalenia toho čo to všetko znamená
Budem veriť,že tam je niečo
a dúfať len,že žijem život s významom
Ale kto si? Kto si, Bože?
Čo hľadám?
Bojím sa hľadať,tak ako môžem udržať svoju predstavu čistú?
alebo mal by som prekročiť túto hranicu, pretože sa cítim tak sám?
Len sa cítim osamotený
a som snáď jediný,ktorý sa cíti akoby žil vo vnímanom klamstve?
bez odhalenia čo to všetko znamená
Budem veriť,že tam je niečo
a môžem dúfať,že žijem živoť s význanom
alebo žijem svoj život pre nič?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy