Texty písní Ashes You Leave Songs of the Lost Apathy Overdose

Apathy Overdose

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All is lost, black is the world I see
To live or to die makes no difference to me
The morning brings no hope
The day is as dead as the night
People are puppets
Of resignation's magnificent might

My mind cries, while beauty turns to dust
Everything dies, on god's cruel earth
There are no battles left
That are worth fighting for
I have no spirit left
and still they ask for more

I'm high on self destruction
Devoid of joy and satisfaction
Oblivious to both virtue and sin
Apathy is mine to drown in

Enjoy your dreams
For tomorrow brings only pain
Indulge your whims
Most lose, only some gain
Existence - a rudimentary habit
Life - an unsurmountable wall
No point in bothering with it
May death soon join us all
Vše je ztraceno, černě svět vidím
Žít či zemřít není pro mě rozdíl
Ráno nepřináší naději
Den je tak mrtvý jako noc
Lidé jsou loutky
Rezignace velkolepé moci

Má mysl pláče, zatímco krása mění se v prach
Vše umírá, na boží kruté zmi
Nezbyly boje
Za které stálo by bojovat
Nezbyla duše
a oni stále žádají víc

Jsem blízko k sebedestrukci
Zbavený potěšení a uspokojení
Nehledící ani na čest ani na hříchy
V otupělosti topím se

Užij si své sny
Protože zítřejšek přinese jen bolest
Oddej se svým rozmarům
Hlavě ztrátě, jen něco se zlepší
Existence - primitivní zvyk
Život - nepřekonatelná zeď
Žádný cíl s jeho trápením
Snad se k nám smrt brzy připojí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy