Texty písní Ashes You Leave Songs of the Lost Where the Pain Is

Where the Pain Is

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Just beneath the surface a sinister realm is hidden
With failure, sadness and self-doubt is ridden
And here the impending shadow of all pain reigns
While the hand of weakness is the only one that gains

Dreams may come and dreams may go
But reality's always filled with woe
Do your best to live in bliss
But you'll find me where the pain is

Pain is a beast of darkness that survives on its own
Feeding on my defeats and emotional carrion
Sometimes so violent that I barely manage to see
That I have embraced it, it has become a part of me

Wherever you turn there is pain
You may fight it, but it's all in vain
Do your best to live in bliss
But I will be where the pain is
Always where the pain is
Zrovna pod povrchem, zlá říše je ukryta
S nezdary, smutkem a sebenejistotou je vedena
A tady hrozící stíny vší bolesti vládnou
Zatímco ruce slabosti jsou jediné, co zesilňují

Sny mohou přijít a mohou odejít
Ale realita je vždy plná smutku
Dělej co můžeš a žij v blahu
Ale najdeš mě tam, kde bolest je

Bolest je zvíře temnoty co přežívá samo
Krmící se mými zmary a emocionálními svinstvy
Někdy tak násilná, že sotva vidím
Že ji musím obejmout, musí se stát mou časí

Kamkoli se otočíš, bolest tam je
Můžeš proti ní bojovat, ale je to zbytečné
Dělej co můžeš a žij v blahu
Ale najdeš mě tam, kde bolest je
Vždy tam, kde je bolest
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy