Texty písní Asking Alexandria The Irony Of Your Perfection The Irony Of Your Perfection

The Irony Of Your Perfection

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One chance,
One shot
One bullet in the back of my head
And it came from the bottom of your heart
You couldn't find the words to tell me
So you went and found some bullets and shot me
What better than the kiss of a 9mm
To promote the heartbreak?

Goodbye to the paramour notes
We used to be such a finely scripted romance
But now you're all alone in watching me drown in our
Last tragedy that you so proudly painted

Oh God, how the bullet meets my lung
Just like the love it takes my breath away

Oh God, well now it's ended
But the last laugh belongs to me; listen up
This is my bullet of envy
This mess, the cracks in your heart
That's what you've created
This the heartache that only you've invented

Oh God, how the bullet meets my lung
Just like the love it takes my breath away

You're pulling the trigger, pacing the bullet against my heart
Screaming the point 4 so I can have a head start to exit
But I'll break back through with my bullet of envy
My bitter revenge before your sweet tragedy

Oh God, pull the trigger
Oh God, the pull of a trigger
Say something more
To preach the sudden silence
My last words before your
Gunshot
Jedna šance,
Jeden výstřel,
Jedna kulka do mého týla
A přichází to ze dna tvého srdce
Nemohla jsi najít slova která by jsi mi řekla
Tak jsi odešla, našla pár kulek a střelila mě
Co je lepší než polibek od 9mm
na podporu zlomeného srdce?

Sbohem milenecké poznámky
Bývali jsme taková jemně napsaná romantika
Ale teď jsi sama ve sledování mě topícího se v nás
Poslední tragédie, kterou jsi tak hrdě namalovala

Oh Bože, jak kulka potkává mé plíce
Stejně jako láska bere dech

Oh Bože, a teď to skončilo
Ale já se směji poslední, poslouchej
Tohle je kulka závisti
Tenhle nepořádek, trhliny ve tvém srdci
To je to, co jsi vytvořila
Tenhle zármutek jsi vymyslela jen ty

Oh Bože, jak kulka potkává mé plíce
Stejně jako láska bere dech

Jsi spoušť, stimuluješ kulku proti mému srdci
Křičíš o stupni 4 takže budu mít náskok na ukončení
Ale já přesto uniknu zpátky se svou kulkou závisti
Má hořká pomsta před tvou sladkou tragédií

Oh Bože, stlač spoušť
Oh Bože, stlačení spouště
Řekni něco víc
ke zvěstování náhlého ticha
Má poslední slova před tvým
Výstřelem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy