Texty písní Asonance Čarodějnice z Amesbury Čarodějnice z Amesbury

Čarodějnice z Amesbury

Skrýt překlad písně ›

Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury.
S jasnýma očima a řečmi pánům navzdory.
Sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná
a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.

Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil
a pověrčivý lid se na pastora obrátil,
že znají tu moc nečistou jež krávy zabíjí
a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.

Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali
a když ji vedli městem všichni kolem volali,
"Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,
teď na své cestě poslední, do pekla poletíš."

Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,
sedlákům krávy zabíjí, tou mocí čarovnou.

Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná,v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,
"Je třeba jednou pro vždy ukončit ďábelské řádění",
a všichni křičeli jak posedlí,"na šibenici s ní."

Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,
pak z tribunálu povstal starý soudce vážený,
"Je přece v knize psáno nenecháš čarodějnici žít,
a před ďáblovým učením, budeš se na pozoru mít."

Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou,
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou,
"Pohrdám vámi neznáte nic nežli samou lež a klam,
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám."

Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici,
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,
a ona stála bezbraná, však s hlavou vztyčenou,
zemřela tiše samotná pod letní oblohou.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy