Texty písní B. B. King A Aint Nobody Here But Us Chickens

Aint Nobody Here But Us Chickens

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One night farmer Brown was takin' the air
Locked up the barnyard with the greatest of care
Down in the hen house something stirred
When he shouted, "Who's there?"
This is what he heard

There ain't nobody here but us chickens
There ain't nobody here at all
So calm yourself and stop that fuss
There ain't nobody here but us
We chickens tryin' to sleep and you butt in
And hobble, hobble, hobble, hobble, with your chin
There ain't nobody here but us chickens
There ain't nobody here at all
You're stompin' around and shakin' the ground
Kicking up an awful dust
We chickens tryin' to sleep and you butt in
And hobble, hobble, hobble, hobble, it's a sin

Tomorrow is a busy day
We got things to do, we got eggs to lay
We got ground to dig and worms to scratch
It takes a lot of sittin', gettin' chicks to hatch
Oh, there ain't nobody here but us chickens
There ain't nobody here at all
So quiet yourself and stop that fuss
There ain't nobody here but us
Kindly point the gun the other way
And hobble, hobble, hobble, hobble off and hit the hay

Tomorrow is a busy day
We got things to do, we got eggs to lay
We got ground to dig and worms to scratch
It takes a lot of sittin', gettin' chicks to hatch
Oh, there ain't nobody here but us chickens
There ain't nobody here at all
So quiet yourself and stop that fuss
There ain't nobody here but us
Kindly point the gun the other way
And hobble, hobble, hobble, hobble off and hit the hay

Hey, hey boss man, what do you say?
It's easy, pickin's, there ain't nobody here but us chickens
Jednou v noci zemědělec Brown byl letec
Zamkl Barnyard s největší péčí
Dole v kurník něco míchá
Když zařval: "Kdo je tam?"
To je to, co slyšel,

Není tu nikdo, ale nám kuřata
Není tu nikdo vůbec
Tak uklidnit a přestat, že panika
Není tu nikdo, ale nás
Jsme slepice tryin 'spát a budete skákat do řeči
A kulhat, kulhat, kulhat, kulhat, s bradou
Není tu nikdo, ale nám kuřata
Není tu nikdo vůbec
Jste Stompin 'kolem a shakin' zem
Kopání do hrozný prach
Jsme slepice tryin 'spát a budete skákat do řeči
A kulhat, kulhat, kulhat, kulhat, je to hřích

Zítra je rušný den
Máme co dělat, musíme klást vejce
Máme důvod kopat a červi na poškrábání
Trvá hodně sedí ', získal kuřat na poklopu
Ach, není tu nikdo, ale nám kuřata
Není tu nikdo vůbec
Tak potichu, že zastavit se a plynulejší
Není tu nikdo, ale nás
Laskavě bod zbraň jiným způsobem
A kulhat, kulhat, kulhat, kulhat vypnout a jít na kutě

Zítra je rušný den
Máme co dělat, musíme klást vejce
Máme důvod kopat a červi na poškrábání
Trvá hodně sedí ', gettin' kuřat na poklopu
Ach, není tu nikdo, ale nám kuřata
Není tu nikdo vůbec
Tak potichu, že zastavit se a plynulejší
Není tu nikdo, ale nás
Laskavě bod zbraň jiným způsobem
A kulhat, kulhat, kulhat, kulhat vypnout a jít na kutě

Hej, hej šéfe člověk, co říkáte?
Je to jednoduché, nákup, není tady, ale nikdo nás kuřata
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy