Texty písní B. B. King A Aint That Just Like A Woman

Aint That Just Like A Woman

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There was Adam, happy as a man could be
Till Eve got him messin' with that old apple tree

Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
They'll do it every time

Lot took his wife down to the corner for a malted
She wouldn't mind her business, boy, did she get salted

Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
They'll do it every time
Samson thought Delilah was on the square
Till one night she clipped him all his hair

Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
They'll do it every time

From our history books we all learned
Nero fiddled while Rome was burned

Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
They'll do it every time

Marie Antoinette met some hungry cats at the gate
They was crying for bread, she said, "Let them eat cake"

Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
They'll do it every time

You can buy a woman clothes
And give her money on the side
No matter what you do
She ain't never satisfied
Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
Ain't that just like a woman?
They'll do it every time
Tam byl Adam, jak je šťastný muž může být
Do Eve ho probírat se starou jabloň

Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Budou to pokaždé

Lot se svou ženou dolů do rohu na sladové
Ona to nebude vadit její věc, hochu, to vzala solené

Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Budou to pokaždé
Samson myšlenka Dalila byla na náměstí
Až na jednu noc si připnula mu všechny jeho vlasy

Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Budou to pokaždé

Z našich učebnicích dějepisu jsme se všichni naučili
Nero pohrávala zatímco Řím byl upálen

Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Budou to pokaždé

Marie Antoinetta potkali několik hladových koček u brány
Oni plakala pro chleba a řekla: "Tak ať jedí koláče"

Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Budou to pokaždé

Můžete si koupit šaty žena
A dát jí peníze na straně
Bez ohledu na to, co děláte
Ona není nikdy spokojen
Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Není to, že stejně jako žena?
Budou to pokaždé
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy