Texty písní B. B. King A Ask Me No Questions

Ask Me No Questions

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You go out when you get ready
And you come home when you please
You just love me when you want me baby
And you think it outta be alright with me

When I try to talk, talk to you baby
And let you know just how I feel
You tell me if I don't like it
You know someone else will

Oh, but I done got wise to you baby
You're not the only bird in the sky
Oh so don't ask me no questions now baby
And I, I won't tell you no lies

Because I like to feel arms around me
And lips close, close to mine
So I don't have to beg you to love me
I don't have to beg you all the time

Oh, but I done got wise to you baby
You're not the only bird in the sky
So now don't you ask me no questions
And you know I won't, I won't tell you no lies

Yes you can love me if you want me
Or you keep on playing the field
Because I know if you don't love me
I know there's somebody else that will
Běž ven, když dostanete připravený
A vrátíš se domů, když byste mi prosím
Prostě mě miluješ, když chceš dítě
A vy si myslíte, že ven se mnou bude v pořádku

Když se snažím mluvit, mluvit k vám dítě
A dáme vám vědět, jak se cítím
Mi říct, jestli jsem to nelíbí
Víš, že někdo jiný bude

No, ale já jsem udělal moudré you baby
Nejste jediný pták na nebi
Ach tak se neptejte mě žádné otázky se dítě
A já, já nemůžu říct žádné lži

Protože jsem chtěl cítit ruce kolem mě
A rty blízko, poblíž dolu
Tak jsem se nemusím prosit, abyste mě miluješ
Nemám se prosím vás po celou dobu

No, ale já jsem udělal moudré you baby
Nejste jediný pták na nebi
Takže teď se nezeptáš mě žádné otázky
A vy víte, nebudu, nebudu vám žádné lži

Ano, můžete milovat mě, jestli chceš
Nebo můžete mít na hrací pole
Protože vím, že když mě nemiluješ
Vím, že je tu někdo jiný, který bude
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy