Texty písní B. B. King B Bad Luck

Bad Luck

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well, my bad luck is falling, falling down like rain
Bad luck is falling, falling down like rain
No matter what I do, seems like my luck won't never change

I felt kinda lucky
My luck was running slow
The last hand I caught four aces
And the police broke down the door
I said, Lord, Lord, what can a poor boy do?
Well, ain't it bad when you can't make no money
Seems like all the bad breaks will come to you

Yeah, I got home this morning
She was looking kinda funny
She said "Don't come in, daddy
Daddy, unless you got some money"
And I said, Lord, Lord, what can a poor boy do?
Well, ain't it tough when you can't make no money
Without your woman turning her back on you

Well now, I asked my woman for some dinner
She looked at me like a fool
She said, "I'm playing checkers, daddy
And I think it's your turn to move"
I said, oh, Lord, what can a poor boy do?
Yes, it's bad when you can't make no money
And your woman turns her back on you
No, moje smůla klesá, padají jako déšť
Smůla klesá, padají jako déšť
Bez ohledu na to, co dělám, vypadá jako moje štěstí, nebude nikdy nezmění

Cítil jsem trochu štěstí
Moje štěstí bylo běží pomalu
Poslední stranu jsem chytil čtyři esa
A policie se porouchala dveře
Řekl jsem, Pane, Pane, co je chudý chlapec dělat?
No, není to špatné, když nemůžete dělat žádné peníze
Zdá se, že stejně jako všechny špatné přestávky přijde k vám

Jo, mám doma ráno
Vypadala trochu legrační
She said "Don't přijít, táta
Tati, pokud máš nějaké peníze "
A já jsem řekl: Pane, Pane, co je chudý chlapec dělat?
No, není to těžké, když nemůžete dělat žádnépeníze
Aniž by si žena obrátila zády k vám

No, zeptal jsem se ženou na večeři
Podívala se na mě jako blázen
Řekla: "Já jsem hrál dámu, táta
A já myslím, že jste na tahu, "
Řekl jsem, ach, bože, co je chudý chlapec dělat?
Ano, je to špatné, když nemůžete dělat žádné peníze
A vaše žena otočí zády k vám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy