Texty písní B. B. King B Better Not Look Down

Better Not Look Down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've been around and I've seen some things
People moving faster than the speed of sound
Faster than the speeding bullet
People living like Superman
All day and all night
And I won't say if it's wrong or if it's right
I'm pretty fast myself
But I do have some advice to pass along
Along in the chorus of this song

Better not look down, if you want to keep on flying
Put the hammer down, keep it full speed ahead
Better not look back, or you might just wind up crying
You can keep it moving, if you don't look down

An old girl friend of mine showed up the other day
That girl have lived in love and for love,
and over love, and under love all her life
If the arrows from cupid's bow that had
passed through her heart had been sticking
Out of her body she would have looked like a porcupine,
And she asked me "B.B. do you think I've lived my life all wrong?"
And I said: "The only advice I have to pass
along in the chorus of this song", girl

Better not look down, if you want to keep on flying
Put the hammer down, keep it full speed ahead
Better not look back, or you might just wind up crying
You can keep it moving, if you don't look down

I was walking down the street at sunrise one morning, in London, England
And there was a very large Rolls Royce limousine,
pulling slowly along the street
And in that Rolls Royce was the queen of England, looking tired
Just go back from a party, and the queen leaned out and,
she said: "Aren't you B.B. King?"
She said: "Oh B.B., sometimes it's so hard to pull things together.
Could you tell me what you think I ought to do?"
And I said:

Better not look down, if you want to keep on flying
Put the hammer down, keep it full speed ahead
Better not look back, or you might just wind up crying
You can keep it moving, if you don't look down

Better not look down, if you want to keep on flying
Put the hammer down, keep it full speed ahead
Better not look back, or you might just wind up crying
You can keep it moving, if you don't look down
Byl jsem kolem a viděl jsem pár věcí
Lidé pohybující se rychleji než rychlost zvuku
Rychlejší než střela rychlosti
Lidé žijící jako Superman
Po celý den a celou noc
A nebudu říkat, jestli je to špatně, nebo jestli je to správné
Jsem docela rychle sám
Ale mám jednu radu projít podél
Podél v chóru této písně

Lepší se dívat dolů, pokud chcete mít na létání
Dejte zatlouct, nechte si to plnou parou vpřed
Lepší se dívat zpět, nebo můžete jen vítr do pláče
Můžete si ji udržet v pohybu, pokud nechcete dívat dolů

Holčičky moje kamarádka ukázala až druhý den
Ta holka žili v lásce a pro lásku,
a více než láska, láska, a to za celý život
Pokud se šípy od amorek luk, které se
prošel její srdce bylo lepení
Z jejího těla, že by vypadala jako dikobraz,
A zeptala se mě "BB myslíš, že jsem žil svůj život všechno špatně? "
A já řekl: "jediná rada budu muset projít
podél v refrén této písně ", dívka

Lepší se dívat dolů, pokud chcete mít na létání
Dejte zatlouct, nechte si to plnou parou vpřed
Lepší se dívat zpět, nebo můžete jen vítr do pláče
Můžete si ji udržet v pohybu, pokud nechcete dívat dolů

Byl jsem šel po ulici, jedna rána za svítání, v Londýně, Anglie
A tam byl velmi velký Rolls Royce limuzína,
tahem pomalu po ulici
A v tom Rolls Royce byl královnou Anglie, vypadal unaveně
Stačí jít zpět z party, a královna se vyklonila a
řekla: "Nejsi BB King?"
Ona řekla: "Ach, BB, někdy je to tak těžké tahat věci dohromady.
Mohl byste mi říct, co si myslíš, že bych měl dělat? "
A já řekl:

Lepší se dívat dolů, pokud chcete mít na létání
Dejte zatlouct, nechte si to plnou parou vpřed
Lepší se dívat zpět, nebo můžete jen vítr do pláče
Můžete si ji udržet v pohybu, pokud nechcete dívat dolů

Lepší se dívat dolů, pokud chcete mít na létání
Dejte zatlouct, nechte si to plnou parou vpřed
Lepší se dívat zpět, nebo můžete jen vítr do pláče
Můžete si ji udržet v pohybu, pokud nechcete dívat dolů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy