Texty písní B. B. King B Beware Brother Beware

Beware Brother Beware

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hey, fellas, yes, you, fellas, listen to me, I got something to tell you
And I want you to listen to every word and govern yourselves accordingly

Now, you see these girls with these fine diamonds, fine furs and fine clothes
Well, they're looking for a husband and you're listening to a man who knows
They ain't foolin', and if you fool around with them
You're gonna get yourself in a schoolin'

Listen, if she saves you dough, and won't go to the show
Beware
If she's easy to kiss and won't resist
Beware

And if you go for a walk, and she listens while you talk
She's tryin' to hook you

And nobody's lookin' and she asks you to taste her cookin'
Don't do it, don't do it
And if you go to a show and she wants to sit in the back row
Bring her down front, bring her right down front

If you wanna go for a snack, and she wants to sit in the booth in the back
Beware

And listen, if she's used to caviar and fine silk
When you go out with her she wanna a hot dog and a malted milk
She's trying to get you

If you're used to goin' to Carnegie Hall, but when you take her out night club'ing
All she wants is one meatball
You better take it easy

If she grabs your hand and says, "Darling, you're such a nice man"
Beware, I'm telling you

Should I tell them no more?
Tell them everything

You better listen to me 'cause I'm telling you what's being put down
You better pick up on it

If her sister calls your brother, you better get further
I'm telling you, you better watch it

And if she's acting kind of wild, and she says, "Darling, give me a trial"
Don't you do it, don't be weak, don't give it to her
And if she smiles in your face and just melts into place
Let her melt, forget it, let her melt

Should I tell them no more?
Tell them everything

Now listen, if she calls you up on the phone, and says,
"Darling, are you all alone?"
Tell her, "No, no, I've got two, three women with me"

Don't pay no attention to women
Stand up for your right, be a man, be a man

Are you listening?
If you turn out the lights and she don't fight
That's the end, it's too late
She's got you hooked, you might as well stick with her

Should I tell them no more?

If you get home about two and don't know what to do
You pull back the curtains, and the whole family's looking at you
Get your business straight
Set the date, don't be late

Brother, beware, beware, beware
Brother, you better beware
Hej, kluci, ano, vy, chlapci, poslouchej, mám něco říct
A já chci poslouchat každé slovo a vládnout sami podle
Nyní, uvidíte tyto dívky se tyto krásné diamanty, jemné kožešiny a jemné oblečení

No, hledají manžela a posloucháte, kdo ví
Oni nejsou Foolin ', a pokud si pohrávat si s nimi
You're gonna get si v schoolin '
Poslouchej, jestli se vám ušetří těsto, a nebude jít na show

Dejte si pozor
Jestli je snadné líbat a nebude bránit
Dejte si pozor
A když jdete na procházku, a ona poslouchá, zatímco budete mluvit
Ona zkusí na lsáku vás

A nikdo Lookin 'a ona se vás zeptá na chuť ji vaření'
Nedělejte to, nedělejte to
A když jdete do kina a chce sedět v zadní řadě
Přiveďte ji dolů přední, aby ji přímo dolů přední
Pokud chcete jít na svačinu, a chce sedět v kabině v zadní

Dejte si pozor
A poslouchej, když je zvyklá na kaviár a jemné hedvábí
Když jdete ven s ní chce, aby párek v rohlíku a sladové mléko
Snaží se vám

Pokud jste zvyklí na Goin 'na Carnegie Hall, ale když budete mít ji v noci club'ing
Jediné, co chce, je jeden karbanátek

Radši se uklidni
Jestli se chytne ruku a říká: "Miláčku, ty jsi takový milý člověk"
Dejte si pozor, já vám říkám,
Měl bych jim nic víc?
Řekni jim, že všechno
Radši poslouchej 'cause Říkám vám to, co je odložila

Radši si vyzvednout na to

Je-li její sestra volá svého bratra, si radši další

Říkám vám, radši pozor
A jestli se jedná o druh divoký, a ona říká:¨
"Miláčku, dej mi soud"
Copak to udělal, nemusí být slabý, nedělejte to, aby jí
A když se směje do obličeje a jen rozplývá na místo
Nechte ji rozpustit, zapomeňte na to, nechat ji rozpustit

Měl bych jim nic víc?
Řekni jim, že všechmo
Teď poslouchej, když zavolá až na telefonu, a říká,

"Miláčku, jsi sám?"
Řekni jí: "Ne, ne, já mám dvě, tři ženy se mnou"
Nevěnují žádnou pozornost ženám
Postavte se na pravé straně, být muž, být mužem
Are you listening?
Pokud se zhasne světlo a ona nebojují
To je konec, už je pozdě
Má vás zahnutý, můžete také přilepit s ní

Měl bych jim nic víc?
Pokud se dostanete domů asi dvě a nevím, co mám dělat
Zatáhnete závěsy, a celá rodina se na tebe hledí
Get your business rovně
Nastavit datum, nemají být pozdě
Bratr, pozor, pozor, pozor
Bratře, raději mějte se na pozoru
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy