Texty písní B. B. King B Blues Man

Blues Man

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've traveled for miles around
Seems like everybody wanna put me down
Because I'm a bluesman
But I'm a good man, understand
I went down to the bus station
Look upon the wall
My money is to light people
Couldn't go no where at all
I'm a bluesman
But I'm a good man, understand
The burden that I carry, oh is so heavy
It seems like ain't nobody in this great big world
That would wanna, wanna help old B.
Hey, but I'll, I would be all right people
Just give me a break, good things come
The those wait, and I've waited a long time
I'm a bluesman
But I'm a good man, understand
Já jsem cestoval na míle daleko
Zdá se, jako všichni chtějí, aby mě
Protože jsem bluesman
Ale já jsem dobrý člověk, rozumíš
Jsem šel na autobusové nádraží
Podívejte se na zdi
Moje peníze, je světlo lidí
Nemůže jít ne-li vůbec
Já jsem bluesman
Ale já jsem dobrý člověk, rozumíš
Zátěž, kterou v sobě nosím, ach, je tak těžký
Vypadá to, že není nikdo v této skvělé velkých světových
Že by chtěl, chci pomoci staré B.
Hej, ale já bych být všechny správné lidi
Dej mi pokoj, dobré věci přicházejí
Ty čekat, a já jsem čekal dlouho
Já jsem bluesman
Ale já jsem dobrý člověk, rozumíš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy