Texty písní B. B. King E/F Fool Me Once

Fool Me Once

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I was a young man
Just gotten out
I didn't know
What this world was all about
I was lied to, I was cheated
I played all kinds of fools
It didn't take me long
To learn the rules

Fool me once, shame on you
Fool me twice, shame on me
Fool me once, shame on you
Fool me twice, shame on me

Lady swore she loved me
Loved through and through
And then my pal said
She said she loved him, too
And the milkman and the postman
And in a dream
I saw her with the local
Football team

Fool me once, shame on you
Fool me twice, shame on me
Fool me once
Do me as bad as you can do
Shame on you
Shame on you
Fool me twice
I'll be as mad as I can be
Shame on me
Shame on me

Banker took my money
Bought him a stake
The banker swore that one day
We'd both feel great
Then the 80's turned to the 90's
And my money can't be found
Banker's on a long trip
Out of town

Fool me once
Do me as bad as you can do
Shame on you
Shame on you
Fool me twice
I'll be as mad as I can be
Shame on me
Shame on me
Když jsem byl mladý muž
Jen vymklo
Nevěděl jsem, že
Co tento svět je vše kolem
Byl jsem lhal, já jsem byl podveden
Hrál jsem všechny druhy bláznů
Netrvalo mi dlouho
Naučit se pravidla

Blázen mě jednou, hanba na tebe
Blázna mě dvakrát, hanba na mě
Blázen mě jednou, hanba na tebe
Blázna mě dvakrát, hanba na mě

Lady přísahala, že mě miluje
Miloval skrz naskrz
A pak mi kamarád řekl:
Řekla, že ho miluje, příliš
A mlékař, a pošťák
A ve snu
Viděl jsem ji s místními
Fotbalový tým

Blázen mě jednou, hanba na tebe
Blázna mě dvakrát, hanba na mě
Blázen mě jednou
Udělej mi tak špatný, jak si můžete udělat
Styď se
Styď se
Blázen mě dvakrát
Budu jako šílený, jak můžu být
Hanba na mě
Hanba na mě

Bankéř vzal moje peníze
Koupil ho podílu
Bankéř přísahal, že jednoho dne
Rádi bychom tak cítit skvěle
Pak 80 letech se obrátil k 90 let
A moje peníze, nelze najít
Bankéř je na dlouhou cestu
Mimo město

Blázen mě jednou
Udělej mi tak špatný, jak si můžete udělat
Styď se
Styď se
Blázen mě dvakrát
Budu jako šílený, jak můžu být
Hanba na mě
Hanba na mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy