Texty písní B. B. King I I Love You So

I Love You So

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh my darling I was so lonely
Searching for you and for you only
Oh my darling I love you so

Oh my darling my love is true
Longing for you, no one else will do
Oh my darling I love you so

When I first saw you dear I knew you were alone
I said to myself that I'd make you my own
Your brother caught us kissing
I though he would surely tell
Until he started playing those wedding bells

Now my darling I'm yours forever
Don't ever leave me, leave me never
Oh my darling I love you so

Oh yes it's true, now I have you
And best of all I know now
That I'll never have to be blue
Oh baby, I love you so

I mean you, baby
Oh miláčku byla jsem tak osamělý
Vyhledávání pro vás a pro vás jen
Oh můj miláček miluju tě tak

Oh můj miláček moje láska je pravda
Touha po vás, nikdo jiný dělat
Oh můj miláček miluju tě tak

Když jsem poprvé uviděl drahý Věděl jsem, že byli sami
Řekl jsem si, že jsem vás svou vlastní
Váš bratr chytil nás líbání
I když on by jistě říci,
Dokud se začal hrát ty svatební zvony

Teď miláčku já jsem tvoje navždy
Nikdy neopouštěj mě, nech mě nikdy
Oh můj miláček miluju tě tak

Ach ano, je to pravda, teď jsem si
A nejlepší ze všech Teď už vím,
Že nikdy nebudu muset být modrá
Oh baby, já tě miluju

Myslím si, baby
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy