Texty písní B. B. King J/K/L Lay Another Log On The Fire

Lay Another Log On The Fire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All day long
I've been thinking about you, baby
With loving you on my mind
I couldn't hardly wait
To get home to you, baby
So I could do a little overtime
Baby, baby, you've been so good to me
I want to understand
If I want a do right woman
Then I've got to be a do right man

So I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Before my flame gets too low
Yes, I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Trying to keep Jody from my door

Oh I know I've been neglecting you
Lately, baby
Just trying to make ends meet
But tonight I'm gonna be
On my love job, baby
Me working on you, you working on me

Wine, music, and a little candlelight
Just to help me unwind
'Cause I know
I got so much love to give, baby
And tonight I'm gonna take my time

I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Before my flame gets too low
Said I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Just trying to keep Jody from my door

I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Before my flame gets too low
Yes, I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Just gotta keep Jody from my door

I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Before my flame gets too low
Think I'm gonna lay another log
On the fire, baby
Just trying to keep Jody from my door...
Celý den
Přemýšlel jsem o tobě, lásko
S láskou jste na mé mysli
Nemohl jsem se dočkat
Chcete-li dostat domů do tě, lásko
Tak jsem mohl udělat trochu přesčas
Baby, baby, jsi na mě tak hodný
Chci pochopit
Pokud chci dělat pravou ženu
Pak jsem se dostal k tomu pravého muže

Tak jsem ležel další přihlášení
Na požáru, dítě
Než můj plamen příliš nízká
Ano, budu ležel další přihlášení
Na požáru, dítě
Snaží se udržet Jody z mé dveře

Oh Vím, že jsem byl zanedbání vás
V poslední době, baby
Jen se snažím vyjít s penězi
Ale dnes v noci budu
Na mou lásku práci, dítě
Mi pracuje na vás, pracujete na mě

Víno, hudba, a trochu při svíčkách
Jen aby mi pomohl uvolnit
'Protože vím, že
Mám tolik lásky dát, dítě
A dnes večer budu trvat můj čas

Já jsem chtěl položit další přihlášení
Na požáru, dítě
Než můj plamen příliš nízká
Řekl jsem chtěl položit další přihlášení
Na požáru, dítě
Jen se snažím udržet Jody z mé dveře

Já jsem chtěl položit další přihlášení
Na požáru, dítě
Než můj plamen příliš nízká
Ano, budu ležel další přihlášení
Na požáru, dítě
Jen musím Jody z mé dveře

Já jsem chtěl položit další přihlášení
Na požáru, dítě
Než můj plamen příliš nízká
Myslím, že jsem chtěl položit další přihlášení
Na požáru, dítě
Jen se snažím udržet Jody z mé dveře ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy