Texty písní B. B. King S Shes My Baby

Shes My Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've got a right to love my baby
Oh, she treats me just like a king
Hey, I've got a right to love my baby
I said she treats me just like a king
Oh, she eases my mind, body and soul
My baby, she can do most anything

Oh, she's my doctor when I'm sick, people
She's my all around standby
Hey, she's my lawyer when I'm in trouble
And she's my mother when I wanna cry
I've got a right to love my baby
Hey, can't you see the reason why?

That gives me a right to love my baby
She's always here by my side
Hey, my sweet undersanding baby
She makes my temperature rise
And when it comes to kind treatment people
My baby's an angel in disguise

Well, when I'm sick she's my doctor
When I'm well she's my pride and joy
Hey, when I'm cold
When I'm cold she's my cover
And she calls me "my little baby boy"
When I'm tired and wanna play, people
It's my baby that's my toy
Mám právo na lásku meho dítě
Ach, ona ke mně chová stejně jako král
Hele, já mám právo na lásku své dítě
Řekl jsem, že ke mně chová stejně jako král
Ach, ona usnadňuje mou mysl, tělo a duši
Mé dítě, může si dělat něco většina

Oh, ona je můj doktor, když jsem nemocný, lidé
Je to moje kolem pohotovostním
Hele, ona je můj právník, když jsem v průšvihu
A ona je moje matka, když chci plakat
Mám právo na lásku své dítě
Hej, copak nevidíš důvod, proč?

Že mi dává právo na lásku své dítě
Pořád tady po mém boku
Ahoj, miláčku undersanding dítě
Dělá mi nárůstu teploty
A pokud jde o druh léčby lidí
Moje dítě je anděl v přestrojení

No, když jsem nemocná ona je můj doktor
Když jsem tak je to moje pýcha a radost
Hele, když je mi zima
Když je mi zima ona je moje krytí
A ona mi říká "můj malý chlapeček"
Když jsem unavená a chci hrát, lidé
Je to moje dítě, které je moje hračka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy