Texty písní B. B. King S Since I Met You Baby

Since I Met You Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I used to wake up in the morning with an aching head,
I couldn't remember anything I'd said
My friends told me I was getting out of line,
if it wasn't for you baby, I'd be doing time

Since I met you baby, you've made a new man of me
Since I met you baby, I'm happy as a man could be
Yes I am

I used to think I was better than the rest
Ain't no doubt about it, I was no second best
Didn't seem to matter what was right or what was wrong
I did some crazy things before you came along
Since I met you baby, you've made a new man of me

Since I met you baby, I'm happy as a man could be
Yes, I am

Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
I'm happy as a man could be
One more time!

Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Since I met you baby
Well, since I met you baby,
I'm happy as a man could be
Yes, I am

Happy as a man can be
You tell 'em Gary!
Yeah!
Kdysi jsem se probudit se ráno s bolavou hlavou,
Nemohla jsem si vzpomenout co jsem řekl
Moji přátelé mi řekl, že jsem dostával z řady,
kdyby to nebylo pro tebe lásko, já bych se dělá čas

Vzhledem k tomu, co jsem tě potkal baby, že jste udělali nový muž na mě
Protože jsem se setkal miláčku, jsem šťastný jako člověk mohl být
Ano, jsem

Kdysi jsem, že jsem byl lepší než ostatní
Není žádných pochyb o tom, byl jsem žádný druhý nejlepší
Nezdálo se, že jedno, co je správné nebo co se děje
Udělal jsem nějaké šílené věci, než jsi přišel spolu
Vzhledem k tomu, co jsem tě potkal baby, že jste udělali nový muž na mě

Protože jsem se setkal miláčku, jsem šťastný jako člověk mohl být
Ano, jsem

Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Jsem šťastný jako člověk mohl být
Ještě jednou!

Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
Protože jsem se setkal, miláčku
No, protože jsem tě potkal dítě,
Jsem šťastný jako člověk mohl být
Ano, jsem

Šťastný jako člověk může být
Řeknete 'em Gary!
Jo!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy