Texty písní B. B. King S Standing On The Edge

Standing On The Edge

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Late last night I was dreaming
I was dreaming of your charms
I was standing
On the edge of love, darling
With you in my arms

Well you whispered sweet things
And told me
That you loved me and always be true
And you'd stand
On the edge of love with me
If I'd stand with you

I'm standing on the edge of love
Just about to slip and fall
Standing on the edge of love, darling
Waiting on your call
You know I'm standing on the edge of love
Just about to lose my mind
Standing on the edge of love, darling
Waiting on you one more time

Now a young man's mind will wander
Wander to distant shores
If you'll just come here
And stand with me
I won't wander no more

I promise to stop all of my gambling
Even stop staying out late all night
Might even settle down and have babies
Treat ourselves right

'Cause a young man's dreams are many
Lord, so few come true
So if you'll just come here
And stand with me
I'll stand with you

That's why I say you know
I'm standing on the edge of love
Just about to slip and fall
Standing on the edge of love, darling
Waiting on your call, that's why I say
You know, I'm standing on the edge of love
Just about to lose my mind
Standing on the edge of love, darling
Waiting on you one more time

That's why I'm standing, standing
Standing, yes, I'm standing
Standing on the edge of love
Waiting on you one more time

That's why I'm standing, standing
Standing, yes, I'm standing
Standing on the edge of love
Waiting on you one more time

That's why I'm standing, standing
Standing, yes, I'm standing
Standing on the edge of love
One more time
Včera pozdě v noci se mi to zdá
Byl jsem snil o své kouzlo
Stál jsem
Na okraji lásky, miláčku
S tebou v náručí

Tak vám šeptal sladké
A řekl mi,
Že jsi mě miloval a vždy to byla pravda
A vy byste stát
Na okraji lásce se mi
Pokud bych s tebou stát

Stojím na hraně lásky
Jen asi na uklouznutí a pádu
Stojící na okraji lásky, miláčku
Čekání na hovor
Víte, já jsem stál na okraji lásky
Jen asi ztratit svou mysl
Stojící na okraji lásky, miláčku
Čeká na vás ještě jednou

Nyní mladý muž mysl bude bloudit
Putovat do vzdálených břehů
Pokud budete jen sem
A stojan se mnou
Nebudu bloudit nic víc

Slibuji, že k zastavení všech mých her
Dokonce zastavit zůstat venku celou noc
Může se dokonce usadit se a mít děti
Zacházet sami právo

'Protože mladý muž snů je mnoho
Pane, tak málo snů
Takže pokud budete jen sem
A stojan se mnou
Budu stát s tebou

To je důvod, proč říkám, víš
Stojím na hraně lásky
Jen asi na uklouznutí a pádu
Stojící na okraji lásky, miláčku
Čekám na vaše volání, to je důvod, proč říkám
Víte, já stojím na okraji lásky
Jen asi ztratit svou mysl
Stojící na okraji lásky, miláčku
Čeká na vás ještě jednou

To je důvod, proč jsem stál, stojí
Stojící, ano, já jsem stál
Stojící na okraji lásky
Čeká na vás ještě jednou

To je důvod, proč jsem stál, stojí
Stojící, ano, já jsem stál
Stojící na okraji lásky
Čeká na vás ještě jednou

To je důvod, proč jsem stál, stojí
Stojící, ano, já jsem stál
Stojící na okraji lásky
Ještě jednou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy