Texty písní B. B. King S Sweet Thong

Sweet Thong

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I first met you baby, honey you were almost out of school
When I first met you baby, honey you were almost out of school
You were real wild then woman, honey, but you were nobody's fool

I was so in love with you baby and I tried to get you to love me too
I was so in love with you baby and I tried to get you to love me too
I thought you had no time for me then woman, wouldn't do anything you asked me to

Oh, sweet thing, you are all I want to see
Oh, sweet thing, you are all I want to see
I having so much trouble baby, I wonder what's gonna happen to me
Když jsem se poprvé setkal vám miminko, miláčku jste byli téměř ze školy
Když jsem se poprvé setkal vám miminko, miláčku jste byli téměř ze školy
Byli jste opravdovou divočinou pak žena, zlato, ale byl jsi nikdo blázen

Byl jsem tak v lásce s vámi dítě a snažil jsem se vám milovat mě taky
Byl jsem tak v lásce s vámi dítě a snažil jsem se vám milovat mě taky
Myslel jsem, že jste neměl čas na mě pak žena, by neudělal něco, co mě požádal, abych

Ach, sladká věc, vy jste všechno, co chci vidět
Ach, sladká věc, vy jste všechno, co chci vidět
Já mít tolik problémů, baby, jsem zvědav, co se bude dít se mnou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy