Texty písní B. B. King T Time Is A Thief

Time Is A Thief

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I woke up this morning and looked at my life
Filled with so much sorrow and grief
And in my troubled mind
I could see through all my strife
That time is only a thief

Yes time is a thief
That will steal your tomorrow's
And leave you only yesterday
Yes time is a thief
That will rob you of your years
Your youth the only ransom you can pay

So treasure each little moment
Don't let a single minute slip away
Because time is a thief
That will rob you of your years
And never return one yesterday

Oh time is a thief
That will rob you of your years
And never return one yesterday
Jsem se dnes ráno probudil a podíval se na svůj život
Plněné tolik smutku a žalu
A v mé ztrápené mysli
Viděl jsem přes všechny mé spor
Že čas je jen zloděj

Ano, čas je zloděj
Že budou krást vaše zítřejší
A ponechat si jen včera
Ano, čas je zloděj
To bude okrádat vás o vaše let
Svého mládí jen výkupné můžete platit

Takže poklad každý chvilku
Nedovolte, aby jedinou minutu proklouznout mezi prsty
Protože čas je zloděj
To bude okrádat vás o vaše let
A nikdy vrátit jednu včera

Oh čas je zloděj
To bude okrádat vás o vaše let
A nikdy vrátit jednu včera
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy